Starterslening

De starterslening is er voor kopers, die voor het eerst een woning gaan kopen.
De subsidie overbrugt het verschil tussen de totale benodigde koopsom voor de aankoop van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
Deze starterslening is een aanvullende, tweede hypotheek op een gewone hypotheek

De gemeenten en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) financieren elk 50% van de startersleningen.
Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de leningen aan starters.

De vraag naar startersleningen is zo groot, dat het budget van het ministerie van VROM sinds mei 2010 is uitgeput.
Het is aan het kabinet om te beslissen of er meer geld beschikbaar komt voor startersleningen.

Gemeenten kunnen de starterslening wel blijven aanbieden, als zij zelf nog over voldoende budget beschikken. Of uw gemeente de starterslening aanbiedt en wat de voorwaarden zijn kunt u hier controleren.

De starterslening en de koopsubsidie zijn niet te combineren.

Rentevaste periode en looptijd

De starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de lening.
Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen, als uw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kunt u een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen, die past bij het inkomen, dat u op dat moment heeft.
Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Hoogte starterslening

De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De voorwaarden voor de lening kunnen aanzienlijk verschillen per gemeente.

Financiering van de starterslening

De gemeenten en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) financieren elk 50% van de startersleningen.
Sinds mei 2010 is het budget van het VROM op.

Gemeenten kunnen de starterslening wel blijven aanbieden, als zij zelf nog over voldoende budget beschikken. Zij dienen namelijk door het wegvallen van de bijdrage van het ministerie van VROM de financiering nu voor 100% te financieren.

Rekenvoorbeeld

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld van een gezin die een woning gaat kopen van
€ 200.000 en een inkomen hebben van € 44.000.

Verzamelinkomen huishouden (1 of 2 personen)
€ 44.000
Koopsom bestaande woning
€ 200.000
Bijkomende kosten (8%)
€ 16.000
A) Totale verwervingskosten
€ 216.000
B) Maximale 1e hypotheek (5,0% voor 10 jaar)
€ 196.000
Starterslening (A-B)
€ 20.000

Hoogte starterslening

SVn versterkt de starterslening.
De website kunt u raadplegen  voor meer informatie en voorwaarden van de starterlening.

Spreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.