Consequenties fiscaal partner

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten, samenwoners voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting.

Overzicht van inkomsten en aftrekposten die u met de fiscale partner mag verdelen:

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
 • aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld
 • voordeel uit aanmerkelijk belang
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
 • betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen,
  broers of zussen
 • studiekosten of andere scholingsuitgaven
 • kosten voor een rijksmonumentenpand
 • giften
 • verliezen op beleggingen in durfkapitaal
 • restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

Voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente kan dit een belangrijke rol spelen.
U mag namelijk als fiscale partners het saldo van de aftrek eigen woning onderling verdelen. Het maakt niet uit welke verdeling u maakt.
De partner met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld het grootste gedeelte van de kosten aftrekken. Daardoor behaald u het grootste belastingvoordeel.

Rekenvoorbeeld

Bekijk rekenvoorbeeld verdeling tussen fiscaal partners

De heer Vriendelijk is fiscaal partner van mevrouw Zon.
Zij hebben samen een eigen woning waarvan beiden 50% eigenaar zijn. De hypotheekrente is € 15.000 per jaar en het eigenwoningforfait is € 1.650.

De inkomsten van de eigen woning zijn € 13.350 negatief.
De heer heeft een inkomen uit loondienst van € 75.000 en mevrouw een inkomen uit loondienst van € 15.000.

Omdat zij fiscaal partners zijn geven zij de negatieve inkomsten van de eigen woning op voor 100% bij de heer.
Dit omdat de heer 52% kan aftrekken van de kosten en mevrouw slechts 33%.
Zij zullen 52% terugkrijgen van € 13.350 = € 6.942

Als zij geen fiscale partners waren geweest hadden zij ieder 50% van de kosten kunnen opgeven.

De heer 52% van € 6.675 = € 3.471 en mevrouw 33% van € 6.675 = € 2.202,75.
In totaal krijgen zij terug € 5.673,75.
Dit scheelt € 1.268,25 als zij wel fiscale partners waren geweest.

Algemene heffingskorting

Wat een groot voordeel kan zijn van het fiscaal partnerschap is de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor werknemers. Als u geen of een laag inkomen heeft, dan betaalt u geen of weinig belasting en loopt u (een deel van) de algemene heffingskorting mis.

Als het inkomen uit werk en woning van uw fiscale partner hoger is dan € 14.175
(voor 65-plussers € 21.390), dan is uw fiscale partner meestal voldoende belasting verschuldigd en krijgt u de niet-verrekende algemene heffingskorting uitbetaald.

De hoogte van de algemene heffingskorting is vastgesteld op € 2.033
en voor 65+ op € 934.

Spreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.