Belastbare uitkering KEW / SEW / BEW

Als u een uitkering ontvangt van een kapitaalverzekering, spaarrekening en/of bellegingsrecht eigen woning dan kan deze uitkering belast worden.

Dit kan als de uitkering hoger is dan de vrijstelling die u heeft of als er niet
aan de fiscale voorwaarden zijn voldaan.
Het behaalde rendement wordt dan belast conform de saldo methode.
Het belastbare rentebestanddeel geeft u op als zijnde inkomsten in box 1
van de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over vrijstellingen en de fiscale voorwaarden van een KEW/SEW/BEW bekijk Belastingvrijstelling opbouw vermogen.

Rekenvoorbeeld zonder vrijstelling

De heer Vriendelijk heeft een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
afgesloten in 2001. Hij heeft de verzekering na 10 jaar afgekocht.
De waarde van de verzekering is € 15.000. Totaal is er aan premies € 12.500 betaald.
Omdat de heer niet heeft voldaan aan de voorwaarden komt hij niet in aanmerking voor een vrijstelling.

Zijn rendement zal belast worden conform de saldo methode:

U-V € 15.000
R = _______ x S R= ___________ x € 2500
U € 15.000

R= Belastbaar deel van het behaalde rendement
U= Uitkering
V= Vrijstelling
S= Uitkering – betaalde premies

In dit voorbeeld zal er € 2.500 opgegeven dienen te worden als belastbare uitkering uit een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) .

Rekenvoorbeeld met vrijstelling

De heer Vriendelijk heeft een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
afgesloten in 2001.
De verzekering komt na 17 jaar tot uitkering en wordt gebruikt voor de
aflossing van de hypotheek.
De waarde van de verzekering is € 95.000. Totaal is er aan premies € 85.000 betaald.
Er is aan de voorwaarden voldaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling.
De vrijstelling bedraagt € 34.100.

Zijn rendement zal belast worden conform de saldo methode:

U-V € 95.000-€ 34.100
R = _______ x S R= __________________ x € 10.000
U € 95.000

R= Belastbaar deel van het behaalde rendement
U= Uitkering
V= Vrijstelling
S= Uitkering – betaalde premies

In dit voorbeeld zal er € 6.410 opgegeven dienen te worden als belastbare uitkering uit een Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) .

Spreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.