Hypotheekvormen

Er zijn verschillenden hypotheekvormen waaruit gekozen kan worden, namelijk:

Wij bespreken de meest voorkomende hypotheekvormen met de voor- en de nadelen die iedere hypotheekvorm heeft.

Bij het aangaan van een hypothecaire geldlening heeft u tegenover de geldverstrekker de verplichting om de gehele hypotheek algeheel af te lossen.
Met de geldverstrekker wordt er afgesproken welk bedrag er binnen welke termijn afgelost dient te worden.

Voor een gedeelte van de hypotheek kan er worden afgesproken dat er geen aflossing plaats hoeft te vinden. Voor dit gedeelte wordt er in principe een levens lange hypotheek aangegaan.
Deze hypotheekvorm wordt aflossingsvrije hypotheek genoemd.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt er alleen rente betaald en vindt er geen
aflossing plaats.
Dit betekend dat het bedrag dat u geleend heeft gedurende de looptijd intact blijft.
Aan het einde van de looptijd zal de gehele hypotheekschuld nog aanwezig zijn.
Lees verder

De hypotheekschuld, die terug betaald dient te worden binnen de afgesproken looptijd, kan op verschillende manieren bij elkaar worden verkregen.
Er zijn hier verschillende mogelijkheden voor.

  1. Direct starten met het aflossen van de hypotheek
  2. Hypotheekschuld intact laten en aan het einde van de looptijd aflossen

De keuze inzake het direct aflossen of de hypotheekschuld intact te houden kunt u maken op basis van:

  • De hoogte van de maandelijkse lasten
  • Wijzigingen in uw toekomstige inkomen
  • Belasting voor- en nadelen

Spreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.

Direct starten met aflossen van de hypotheek

Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek wordt er rente en aflossing betaald gedurende de looptijd.
U betaald een vast bedrag per maand, de annuïteit. Dit bedrag bestaat uit:
– Rente
– Aflossing

De hoogte van de annuïteit is afhankelijk van de looptijd en de hoogte van de rente van de hypotheek. Lees verder

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt er rente en aflossing betaald gedurende de looptijd.
Het af te lossen bedrag per maand is gelijk gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheekschuld afgelost. Lees verder

Hypotheekschuld intact laten en aan het einde van de looptijd aflossen

Als de keuze uitgaat om de hypotheekschuld intact te houden en aan het einde van de looptijd af te lossen, dan dient er gekozen te worden op welke manier u het kapitaal wilt opbouwen.

Sparen

U ontvangt op de ingelegde bedragen een vaste rentevergoeding.
U kunt kiezen uit de volgende productvormen:

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg op een spaarrekening betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hypotheekschuld afgelost met de waarde van de spaarrekening.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op een spaarrekening. Lees verder

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg in een spaarverzekering betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrije hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hypotheekschuld afgelost met de waarde van de spaarverzekering.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in de spaarverzekering. Lees verder

Beleggen

U ontvangt op de ingelegde bedragen geen vaste vergoeding, maar u bent afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. U kunt kiezen uit de volgende hypotheekvormen:

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg op een beleggingsrekening betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrije hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van de beleggingsrekening.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op een rekening waarop wordt belegd. Lees verder

Effectenhypotheek

Bij een effectenhypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg op een effectenrekening betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van de effectenrekening.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op een rekening waarop wordt belegd. Lees verder

Levenhypotheek met beleggen

Bij een levenhypotheek wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg in een levensverzekering betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van de levensverzekering.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in een levensverzekering waarbij belegd wordt. Lees verder

Maatschappij winst

U ontvangt op de ingelegde bedragen een rentevergoeding aangevuld met winstbijschrijvingen.

Levenhypotheek met winstbijschrijving

Bij een levenhypotheek wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg in een levensverzekering betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van de levensverzekering.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in een levensverzekering op basis van winstbijschrijving. Lees verder

Combinatie van sparen en beleggen

U gaat voor sparen en beleggen.
U maakt een verdeling welk percentage er gespaard en welke percentage er belegd gaat worden. U kunt kiezen uit de volgende hypotheekvormen:

Levenhypotheek met sparen en beleggen

Bij een levenhypotheek wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg in een levensverzekering betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van de levensverzekering.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in een levensverzekering waarbij belegd en gespaard wordt. Lees verder

Bankspaarhypotheek met beleggen

Bij een bankspaarrekening wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg op een rekening betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde van de rekening.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op een rekening waarbij belegd en gespaard wordt. Lees verder

Combinatie van verschillende productvormen

Er zijn mogelijkheden als u wilt sparen en beleggen te kiezen voor de productvormen bankspaarrekening met mogelijkheid te beleggen en de levenhypotheek met sparen en beleggen.
Niet alle geldverstrekkers bieden deze combinatieproducten aan. Lees verder

Overige hypotheekvormen

Krediet hypotheek

De krediethypotheek is een bijzondere variant op de aflossingsvrije hypotheek en wordt vaak gebruikt om de overwaarde van de woning te gebruiken en voor verbouwingen.

Het beste kan deze vorm een rekening couranthypotheek worden genoemd omdat met de geldverstrekker een kredietplafond wordt overeengekomen waarbinnen u gelden kunt opnemen.
U kunt doorlopend gelden opnemen voor welke doeleinden u wilt. Lees verder

Overbruggingshypotheek

Als u koopwoning heeft en een nieuwe koopwoning gaat kopen voordat de oude woning is verkocht kunt u te maken krijgen met een tijdelijke hypotheekvorm.
Deze hypotheekvorm wordt overbruggingshypotheek genoemd.

Deze hypotheek is speciaal bedoeld voor het geval de overwaarde uit uw oude eigen woning nog niet is vrijgekomen en u dit wel nodig heeft voor de koop van uw nieuwe huis. U zult in deze situatie twee huizen in bezit hebben met daarop de oude hypotheeklast, de nieuwe hypotheeklast en de overbruggingsfinanciering. Lees verder