Meeverhuizen Hypotheek

Bent u van plan om te gaan verhuizen naar een andere woning ?
Dan is het goed op de hoogte te zijn van de verhuisfasciliteit van uw huidige hypotheekrente.
Door het meenemen van deze rente zullen de maandlasten vaak aanzienlijk lager zijn dan dat u een hypotheek moet afsluiten tegen de huidige rente condities.

Hoe werkt de verhuis regeling?

Bij het afsluiten van uw huidige hypotheek bent u een rente percentage overeengekomen alsmede de termijn dat deze vast staat. Indien u de huidige woning gaat verkopen wordt bij het passeren bij de notaris de hypotheek ingelost.
U mag echter wel indien u binnen de gestelde termijn in uw overeenkomst, dit is vaak 6 maanden maar bij bepaalde geldverstrekkers is dit langer, een nieuwe woning kopen en hiervoor een hypotheek aanvragen indienen . U kunt dan de oude condities van de rente en de looptijd voortzetten in de nieuwe hypotheek.

Als u meer wenst te lenen dan de huidige hypotheek dan betaalt u voor het bedrag dat u meer leent dan de huidige lening de actuele rente.

Voorbeeld
U heeft een hypotheek van € 350.000 afgesloten en de rente staat vast tot 01-01-2040  tegen 2,5%.
U koopt een nieuwe woning voor een bedrag van € 550.000 en na de inbreng van uw overwaarde uit de verkoop van uw huidige woning heeft u een hypotheek nodig van € 450.000.

U leent € 350.000 tegen 2,5% tot 01-01-2040 alsmede € 100.000 tegen 4,5% waarbij de rente vast staat gedurende 20 jaar.

Als u wilt gebruikmaken van de verhuisregeling wordt er wel eens verondersteld dat er geen hypotheekaanvraag ingediend hoeft te worden omdat u al een hypotheek heeft lopen bij de geldverstrekker. Dit is onjuist want bij de koop van een nieuwe woning is er sprake van een geheel nieuwe aanvraag. Dit betekent dat uw inkomen en de waarde van de nieuwe woning voldoende dienen te zijn om de financiering mogelijk te maken.

Hebben u en uw partner beiden een hypotheek lopen op uw woningen en wenst u samen een nieuwe woning te kopen? Dan kan er slechts 1 persoon kiezen om van de verhuisregeling gebruik te maken.

Hoe werkt de verhuisregeling indien u eerst een nieuwe woning aankoopt en later de huidige woning verkoopt?

Bij de hypotheekaanvraag voor de nieuwe woning moet worden aangegeven dat u gebruik wenst te maken van de verhuisregeling. U ontvangt dan een offerte voor uw nieuwe hypotheek met uw huidige rente en indien u een hogere hypotheek wenst een extra bedrag tegen de actuele rentes.

Uw huidige hypotheekrente is o.a. vastgesteld op basis van de verhouding tussen uw hypotheeksaldo en de waarde van de woning alsmede of u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft. Bij de nieuwe woning kan het zijn dan u procentueel meer of minder financiert t.o.v. de huidige woning of dat u geen meer recht heeft op NHG.
De rente in uw offerte kan dus afwijken t.o.v. de huidige rente die u betaalt.

Voorbeeld 1
Momenteel heeft u een hypotheek van € 300.000 met NHG tegen een rente van 2%. U heeft een nieuwe woning gekocht van € 450.000 en wenst deze te financieren met een hypotheek van € 350.000. U wenst gebruik te maken van de verhuisfaciliteit en vraagt een offerte aan voor de nieuwe hypotheek.
Omdat de nieuwe woning niet gefinancierd kan worden met NHG biedt de bank u een rente aan van 2,3% omdat de nieuwe hypotheek geen NHG heeft.

Voorbeeld 2
Momenteel heeft u een hypotheek van € 450.000 tegen een rente van 3% waarbij uw hypotheek 60% is van de woningwaarde. U heeft een nieuwe woning gekocht van € 500.000 en wenst deze te financieren met een hypotheek van € 450.000. U wenst gebruik te maken van de verhuisfaciliteit en vraagt een offerte aan voor de nieuwe hypotheek.
Omdat de nieuwe woning voor 90% van de woningwaarde wordt gefinancierd biedt de bank u een rente aan van 3,3% omdat de nieuwe hypotheek een financiering biedt waarbij procentueel meer wordt geleend van de woningwaarde t.o.v. de huidige situatie.

Hoe werkt de verhuisregeling indien u de huidige woning verkoopt en pas later een nieuwe woning aankoopt?

Bij de verkoop van uw huis zal de hypotheek worden ingelost.
De condities van de hypotheek kunt u voortzetten indien u een nieuwe woning koopt.

Afhankelijk per geldverstrekker wordt hierbij een termijn meegegeven.
Deze varieert van 6 maanden tot 12 maanden. Belangrijk is om goed op de hoogte te zijn welke termijn voor u van toepassing is.

Tevens zijn er geldverstrekkers die u verplichten om ruim voor de daadwerkelijke datum van verkoop van uw woning door te geven dat u wenst gebruik te maken van de verhuisfaciliteit.
Doet u dit niet / niet op tijd dan vervalt de gehele verhuisfaciliteit.
Bij de geldverstrekkers die wensen vooraf geïnformeerd te worden wordt er gesteld dat u uiterlijk 30 dagen voor de daadwerkelijke datum van verkoop zal plaatsvinden u hen op de hoogte hiervan heeft gesteld.

Zijn er ook negatieve gevolgen verhuisfaciliteit?

De lagere rente die u heeft zult u vaak wensen voort te zetten om zo aanzienlijk lagere maandelijkse lasten te hebben.
Er kan echter ook een nadeel zijn van de verhuisfaciliteit.
Indien de rente die u wenst mee te verhuizen een contractduur heeft van korter dan 10 jaar dan zullen de geldverstrekker uw leencapaciteit verlagen. Dit betekent dat u vaak minder kunt gaan lenen dan als u een hypotheek afsluit tegen de huidige rente condities.

Het is daarom goed dat u deze gevolgen in kaart laat brengen door een hypotheekadviseur zodat u niet verrast kunt worden met een lagere hypotheek dan u had verwacht.

Dit negatieve effect kan bij enkele geldverstrekkers worden opgelost door te kiezen voor een rentemiddeling. Hierbij sluit u voor de huidige hypotheek een nieuwe rente af waarbij uw lage hypotheekrente wordt gemiddeld met de actuele rentes.

Conclusie
De verhuisregeling is een mooie uitkomst om ook bij de nieuwe te kopen woning goed betaalbare maandlasten te hebben. Vanwege verschillende voorwaarden en eïssen bij de geldverstrekkers is het aan te bevelen deze optie met uw hypotheekadviseur te bespreken zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden.

Spreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.