Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Effectenhypotheek » Beleggingshypotheek

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg op een
beleggingsrekening betaald gedurende de looptijd.  
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrije hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde
van de beleggingsrekening.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op
een rekening waarop wordt belegd.
De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van de te verwachten rendementen van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd.

U heeft de keuze uit verschillende beleggingsfondsen en u kunt aangegeven of u risicovol of risicomijdend wilt beleggen.
Bij bepaalde beleggingsfondsen worden er soms garantiekapitalen gegeven zodat de beleggingsrisico’s worden beperkt. 

Het is ook mogelijk te werken met het storten van een koopsom bij aanvang ipv een
maandelijkse betaling.
Als er wordt gekozen om de beleggingsrekening onder de fiscale vrijstelling te laten
vallen dan dient er naast de koopsom ook sprake te zijn van een maandelijkse premie betaling.

Bij de beleggingsrekening heeft u de keuze om wel of niet onder de fiscale vrijstelling te vallen, genaamd “ beleggingsrecht eigen woning”(BEW). 


Voordelen beleggingshypotheek

Bekijk de voordelen van de beleggingshypotheek >
 

Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd, zal er
30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte
van de teruggave.
Deze schommelingen zijn zeer beperkt als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de belastingteruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek


Kans op een hoger rendement

Met beleggen kunnen er mooie rendementen behaald worden.
Deze rendementen kunnen hoger zijn dan de rendementen bij sparen.
Er wordt bij de start uitgegaan van een prognose rendement vaak op basis van het historisch
rendement van het gekozen beleggingsfonds.
Dit rendement ligt vaak hoger dan de rendementen van sparen waardoor de in te leggen
bedragen voor de vermogensopbouw veelal lager uitkomen dan wanneer er voor sparen
wordt gekozen.
 

Keuze om het vermogen op beleggingsrekening fiscaal vrijgesteld te hebben

U heeft de keuze om het op te bouwen kapitaal op de beleggingsrekening vrij te stellen
van de inkomstenbelasting in box 3. 
Het vermogen dat wordt opgebouwd op de rekening is tot maximaal een bedrag van
€ 151.000 per persoon in 2011 vrijgesteld voor de inkomstenbelasting.
Er zijn wel regels waaraan u zich dient te houden om voor de fiscale vrijstelling in
aanmerking te komen.
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u de beleggingsrekening opnieuw
koppelen aan de hypotheek. 
Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.

Waar u wel mee rekening dient te houden is dat er vaak belegd wordt in de eigen
fondsen van de betreffende geldverstrekker. Als u de beleggingsrekening oversluit naar
een nieuwe geldverstrekker, zal vaak de bestaande beleggingsfondsen verkocht dienen te worden.
Vervolgens zullen de nieuwe fondsen van de nieuwe geldverstrekker worden aangekocht.

Als de nieuwe geldverstrekker naar uw inzien geen goede fondsen heeft is het de vraag of het
verstandig is te beleggen bij deze geldverstrekker.
Er zijn ook geldverstrekkers waarbij u elders een beleggingsrekening opent en deze koppelt
aan de hypotheek. U kunt dan zelf de fondsen uit kiezen die u het beste vindt om in te beleggen.
Bij een nieuwe hypotheek hoeft u bij deze geldverstrekkers geen fondsen verplicht te verkopen.
 

Veel vrijheid

U heeft een keuze vrijheid inzake in welke fondsen er belegd zal gaan worden.
Daarnaast kunt u ook switchen tussen de fondsen.
U zou bijvoorbeeld, als u verwacht dat het aandelenfonds gaat dalen kunnen switchen van een
aandelenfonds naar bijvoorbeeld een rentefonds.
Zo kunt u voorkomen dat de mogelijke daling van het aandelenfonds de waarde van de
beleggingen negatief beïnvloed.
 
Houd u  er wel rekening mee dat als u wilt  switchen naar een defensiever fonds dat
waarschijnlijk uw maandelijkse inleg omhoog zal gaan.
U heeft tevens de mogelijkheid om de inleg te verhogen of extra geld te storten.

Nadelen beleggingshypotheek

Bekijk de voordelen van de beleggingshypotheek >


Geen zekerheid over aflossing gehele hypotheek

De beleggingen geven geen zekerheid hoeveel er aan het einde van de looptijd is opgebouwd.
Als de resultaten van de beleggingen tegenvallen betekend dit  dat uw hypotheek niet
geheel wordt afgelost. 
Als de resultaten beter zijn dan verwacht dan zal er een groter kapitaal aanwezig zijn dan de
hoogte van de hypotheek. 
Als u zekerheid, nu en in de toekomst  belangrijk vind, overweeg dan goed of u wilt beleggen,
en zo ja welke risico’s u wilt en kan lopen.
 

Beleggingsrisico

Met beleggen is het risico aanwezig dat het werkelijke resultaat afwijkt van het te
verwachten rendement. U dient zich bewust te zijn wat de consequenties voor u zullen zijn
als het te behalen rendement niet zal worden behaald.
 

Vaak alleen beleggen in de “eigen fondsen”

Bij de meeste verzekeringen heeft u alleen de keuze om te beleggen in de eigen fondsen
van de verzekeraar. 
Dit is een nadeel omdat uw keuze beperkt wordt en er niet gekozen kan worden voor de
beste beleggingsfondsen die in de markt worden aangeboden.


Extra kosten aanwezig

In de fondsen waarin belegd wordt zijn kosten aanwezig die drukken op het rendement. 
U kunt de fondsen qua kosten beoordelen aan de hand van de Total Expense Ratio (TER).
De TER geeft de doorlopende kosten weer van het beleggingsfonds.
Echter zijn er ook nog aan- en verkoop kosten die naast de TER drukken op het rendement.

Vergelijk daarom goed de kostenstructuren van de fondsen waarin u wilt beleggen.


Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit  (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

U heeft een fiscale vrijstelling voor de waarde van de beleggingsrekening.
U dient u zich wel te houden aan de regels van de belasting.
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen
worden doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft.

Laat u daarom goed adviseren of deze fiscale beperkingen bij u past.
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Rendement kan belast worden  (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

Er zijn situaties waarbij het rendement van de beleggingsrekening kan worden belast.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden
tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Voorbeelden:
  • De waarde van de beleggingen zijn hoger dan de fiscale vrijstelling 
  • Er wordt binnen 15 jaar gestopt met de premiebetaling
Laat u daarom goed adviseren hoe en wanneer het rendement van de beleggingsrekening
belast kan worden en bepaal of deze fiscale beperkingen bij u past.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Vaak opslag op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product beleggingsrekening. 
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1%
tot 0,2% op de hypotheekrente. Vergelijk daarom goed de geldverstrekkers!
 

Rekenvoorbeeld beleggingshypotheek              

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een beleggingshypotheek van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000 aan hypotheekrente betaald.

Er wordt uitgegaan dat het gekozen beleggingsfonds een rendement van 8% behaald op basis van het historisch rendement. De jaarlijkse beheerskosten zijn 1,25% per jaar en de aan- en verkoopkosten bedragen 0,5%.
Door deze kosten komt het netto rendement lager uit.
De maandelijkse inleg op de beleggingsrekening wordt vastgesteld op € 180 per maand.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die € 100.000
uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.

Overzicht bij de start:
Rente                                                             € 1.000
Inleg beleggingsrekening                              €    180
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       €  1.195
Belastingteruggave                                       €     389
                                                                 __________-
 Netto last                                                      €     806

Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast.
Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente , € 180 voor de inleg op de beleggingsrekening en
€ 15 voor de overlijdensrisicoverzekering betaald. De belastingteruggave bedraagt € 319.
 
Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                             €    833
Inleg beleggingsrekening                               €    180
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       €  1.028
Belastingteruggave                                       €     319
                                                                 __________-
 Netto last                                                      €     709
 
Na 30 jaar wordt de hypotheek afgelost met het kapitaal dat op de beleggingsrekening staat. Als het rendement van 8% wordt behaald is de gehele hypotheekschuld weg.

Bij een rendement van 4% is het opgebouwde kapitaal € 100.000 zodat de hypotheekschuld € 100.000 zal zijn. 
Bij een rendement van 10% is het opgebouwde kapitaal € 295.000 zodat de gehele hypotheekschuld weg
is en er € 95.000 extra aan vermogen zal zijn.
 
Tabel Beleggingshypotheek
Jaar
 
Hypotheek
schuld
Hypotheek
rente
Opbouw
beleggingsrekening
Verzekering
 
Brutolast
 
Belasting
teruggave
Nettolast
 
1
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
2
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
3
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
4
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
5
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
6
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
7
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
8
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
9
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
10
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
11
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
12
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
13
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
14
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
15
€ 200.000
€ 1.000
€   180
€    15
€ 1.195
€   389
€   806
16
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
17
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
18
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
19
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
20
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
21
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
22
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
23
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
24
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
25
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
26
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
27
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
28
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
29
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
30
€ 200.000
€   833
€   180
€    15
€ 1.028
€   319
€   709
 
 
 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.