Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Spaarhypotheek

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg in een spaarverzekering betaald gedurende de looptijd. De schuld blijft net als bij de aflossingsvrije hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hypotheekschuld afgelost met de waarde van de spaarverzekering.
 

Nieuwe wetgeving vanaf 2013

Vanaf 01-01-2013 is het niet mogelijk meer om deze hypotheekvorm af te sluiten.
Wel kunt u als u een nieuwe woning koopt of uw hypotheek oversluit deze hypotheekvorm blijven voortzetten.


Maak een kosteloze afspraak met onze hypotheekadviseur om te bespreken of het verstandig is deze aflosvorm voort te blijven zetten. 

 Hoe werkt een spaarhypotheek en wat zijn de voor- en nadelen?

Bij een spaarhypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg in een spaarverzekering betaald.
Op de hypotheekschuld wordt niets afgelost tijdens de looptijd. 
Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hypotheekschuld afgelost met de waarde van de spaarverzekering.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg
in de spaarverzekering. 
De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de rente vergoeding die u ontvangt  alsmede de kosten van de verzekering.
Het rendement dat u vergoed krijgt in de spaarverzekering is gelijk aan de
hypotheekrente die u betaalt.

De kosten van de verzekering bestaan uit provisies, administratiekosten en
kosten van een overlijdensrisicodekking.

De hoogte van het bedrag bij overlijden dat verzekerd wordt kan variëren van een
percentage van de aanwezige waarde van de verzekering,
bijvoorbeeld 90%, tot een vast bedrag waarvoor gekozen is.

Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld na het einde van de rentevaste periode, wordt
opnieuw de maandelijkse inleg voor de spaarverzekering berekend en aangepast.
Als de rente wijzigt, heeft dit een dempende invloed op het totale maandelijkse bedrag van rente en premie.

Als de rente stijgt, daalt de premie die wordt ingelegd op de spaarverzekering,
Als de rente daalt, stijgt de premie die wordt ingelegd op de spaarverzekering.

Het is mogelijk te werken met het storten van een koopsom bij aanvang ipv een
maandelijkse betaling.

Als er wordt gekozen voor de fiscale vrijstelling dan dient er naast de koopsom ook sprake te zijn van een maandelijkse premie betaling. Bij deze verzekering heeft u de keuze om wel of niet onder de fiscale vrijstelling te vallen, genaamd “kapitaal verzekering eigen woning” (KEW).

Kenmerkend voor de spaarverzekering is dat de verzekering onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening.  Dat betekend dat als de hypotheek op houd te bestaan de spaarverzekering ook niet meer onder de zelfde voorwaarden kan blijven bestaan.
 

Voordelen spaarhypotheek

 

Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.


De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.


Keuze fiscale vrijstelling vermogen 

U heeft de keuze om het op te bouwen kapitaal in de spaarverzekering vrij te stellen van de inkomstenbelasting in box 3. Het vermogen dat wordt opgebouwd in de spaarverzekering is tot maximaal een .


Gehele schuld is aan het einde van de looptijd afgelost

Aan het einde van de looptijd zal de gehele hypotheek met de waarde van de
spaarverzekering worden afgelost.
 

Bescherming tegen een stijgende rente

Als de rente stijgt, bijvoorbeeld na het aflopen van de rentevaste periode, dan zorgt de spaarverzekering voor een demping op het toenemen van de totale maandelijkse lasten. De premie wordt namelijk bij een rentestijging verlaagd, waardoor de maandelijkse inleg afneemt.


Nadelen spaarhypotheek
 

Bij een lage rentestand is het rendement laag

Uw rendement is afhankelijk van het percentage hypotheekrente die u gaat betalen. 
Als u een lage hypotheekrente betaald, dient u zich af te vragen of u met het
rendement van de spaarverzekering tevreden bent.

 

Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit 

U dient zich te houden aan de regels van de belasting.
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen worden doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft. 

 

Rendement kan belast worden 

Er zijn situaties waarbij het rendement van de spaarverzekering  kan worden belast.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden
tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

 Maak een kosteloze afspraak met onze hypotheekadviseur om te bespreken of het verstandig is deze aflosvorm voort te blijven zetten bij een nieuwe hypotheek.

 

 

 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.