Betaalbaar Koopwoning Systeem (BKS)

BKS is een bijzondere vorm van kopen van een woning via een woningcorporatie.
De regeling is een combinatie van korting op de aankoopprijs en het delen van de waardeontwikkeling tussen koper en de woningcorporatie.

Belangrijk is dat de woning niet op eigen grond staat, maar op erfpachtgrond.
De woningcorporatie kan zelf kiezen hoeveel korting zij wil geven, maar gemiddeld komt deze korting op zo’n 20% uit.

De eigenaar is verplicht het huis bij verkoop aan de woningcorporatie aan te bieden.

Bij verkoop van de woning aan de corporatie wordt de winst of het verlies verdeeld tussen de voormalige eigenaar en de corporatie.
Niet elke geldverstrekker accepteert een aanvraag voor een hypotheekofferte in combinatie met de BKS regeling.
Zorg dat u zich goed laat informeren door uw hypotheekadviseur.

De regeling in het kort:

Terugkoopgarantie

Bij verkoop van de woning dient deze altijd aan de woningcorporatie te worden aangeboden.
Voordeel is, dat bij verkoop er geen verkoopkosten gemaakt hoeven te worden en er altijd een koper is.

Korting op de aankoopprijs

De woning wordt vaak onder de marktwaarde verkocht.
Hierdoor zal de benodigde hypotheek automatisch ook lager zijn, zodat u aanzienlijk bespaart aan te betalen hypotheekrente.

Deling in de waarde ontwikkeling

De prijs, waarvoor de woningcorporatie de woning moet terugkopen, wordt berekend volgens een bepaalde formule. In hoofdlijn komt het erop neer, dat de winst en het verlies van de woning wordt gedeeld worden tussen de verkoper en woningcorporatie.

Onderhoud aan de woning

Bij een onderhoudsgarantie heb je de zekerheid, dat het onderhoud aan het casco goed wordt geregeld.
Bij de koop van een appartement word je automatisch en verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hiervoor betaal je een maandelijkse bijdrage voor reservering van het planmatige onderhoud aan het gemeenschappelijke eigendom, maar ook verzekeringen, administratiekosten van de VvE etc. worden betaald uit deze bijdrage.

Eigenaren krijgen de plicht de woning goed te onderhouden.
De woningcorporatie mag daarop ook inspecteren.

Erfpacht

Bij een woning, die op erfpachtgrond staat, wordt je geen eigenaar van de grond, de grond verkrijg je in bruikleen (erfpacht).
De afspraken tussen u en de woningcorporatie worden schriftelijk vastgelegd in de zogenaamde erfpachtovereenkomst. U hoeft geen jaarlijkse erfpacht canon te betalen.

De erfpachtcanon is ingedeeld in tranches, afhankelijk van het inkomen.
Naarmate het inkomen stijgt, dient men één of meerdere tranches te kopen.
Een tranche vertegenwoordigt een korting op de erfpachtcanon

Als u wilt blijven wonen, maar op een gegeven moment het volledige eigendom wilt krijgen, dan kan dit door van de woningcorporatie het bloot eigendom te kopen.
Dit geschiedt door het voldoen van de oorspronkelijke koperskorting, verhoogt met een bepaald percentage (lager dan 50%) van de waardestijging op dat moment.

Spreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.