Hypotheek informatie » Stimulerende regelingen » Koopsubsidie

Koopsubsidie

Een koopsubsidie is een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten voor mensen met een laag inkomen.
U kunt in aanmerking komen, als u de afgelopen 3 jaar geen eigen koopwoning in bezit heeft gehad en de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit. 

 
Op 29 maart 2010 was het overheidsbudget voor koopsubsidie uitgeput.
De regeling is sindsdien stopgezet voor nieuwe aanvragen.
De uitbetaling van koopsubsidie, die al is toegekend loopt gewoon door.
Het is aan het nieuwe kabinet om te beslissen of er meer geld beschikbaar komt voor koopsubsidie. De koopsubsidie en de Starterslening zijn niet te combineren.

Vergoeding in de maandelijkse hypotheeklasten

U ontvangt een maandelijks bijdrage, die na vijf jaar wordt gecontroleerd.
Verschillende gegevens, zoals uw inkomen en vermogen, worden bekeken.
Naar aanleiding van de gewijzigde omstandigheden is het mogelijk, dat een aanpassing plaatsvindt in uw maandelijkse bijdrage.

Hoogte maximale hypotheek met koopsubsidie 

De koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 167.300.
Uw hypotheek mag maximaal € 180.684 bedragen.

Overige belangrijke voorwaarden

  • Minimale leeftijd 18 jaar
  • U mag de afgelopen 3 jaar geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning
  • Uw eigen vermogen mag niet hoger zijn dan € 20.661 
    (bij 2 personen is dit bedrag € 41.322).

Rekenvoorbeelden

Bekijk cijfermatig hoe de koopsubsidie werkt > 
Onderstaande rekenvoorbeelden gaan uit van de voorwaarden in 2010.
Er is gerekend met een overdrachtsbelasting van 6% ipv de huidige 2%.


Bestaande bouw

 
Verzamelinkomen huishouden (1 of 2 personen)
€ 22.000
Koopsom bestaande woning
€ 140.000
Bijkomende kosten (12%)*
€ 16.800
A) Totale verwervingskosten
€ 156.800
B) Maximale hypotheek met NHG (5% voor 30 jaar)
€ 128.254
Tekort (A-B)
€ 28.456
Maandelijkse vergoeding koopsubsidie
€ 102,82
 

* uitgaande van 6% overdrachtsbelasting (t/m 1 juli 2012 bedraagt deze 2%)


Nieuwbouw


Verzamelinkomen huishouden (1 of 2 personen)
€ 22.000
Koopsom bestaande woning
€ 140.000
Bijkomende kosten (8%)
€ 11.200
A) Totale verwervingskosten
€ 151.200
B) Maximale hypotheek met NHG (5% voor 30 jaar)
€ 128.254
Tekort (A-B)
€ 22.971
Maandelijkse vergoeding koopsubsidie
€ 82,62
 

Internet adressen 

Agentschap NL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Koopsubsidie.
De website kunt u raadplegen voor meer informatie en voorwaarden van de koopsubsidie.
 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.