Hypotheek informatie » Scheiden » Verzekeringen en vermogensbestanddelen

Verzekeringen en vermogensbestanddelen

Bij de hypotheek is er vaak een levensverzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening aanwezig die gekoppeld is aan de hypotheek.
De vermogens in deze producten zullen verdeeld moeten worden.

Verdeling van een bankspaarrekening of beleggingsrekening

De opgebouwde waarde van deze rekening zullen verdeeld dienen te worden tussen de partners.
Afhankelijk van de fiscale behandeling van de betreffende rekening kan een wijziging fiscale consequenties hebben. 
De ex-partner die in de woning blijft zal door de geldverstrekker in de meeste gevallen verplicht worden om een kapitaal op te bouwen naast de hypotheek.
De bestaande bankspaar- en/of beleggingsrekening kan dan worden voortgezet door deze ex-partner.

Verdeling van een levensverzekering

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen die gekoppeld kunnen zijn aan de hypotheek. De levensverzekeringen die er zijn, zijn te verdelen in twee soorten:
 

Verzekering op risicobasis

Deze verzekering dekt een bedrag bij overlijden en voor het afdekken van dit risico wordt er een verzekeringspremie betaalt. Het doel van de verzekering is ervoor zorgen dat bij een overlijden de hypotheek (geheel) wordt ingelost met de uitkering van de verzekering zodat de achtergebleven partner de woonlasten kan betalen.
Bij de meeste verzekering op risicobasis is er geen (afkoop)waarde aanwezig.
Lees verder >

Het is de vraag of het verstandig is de overlijdensrisicoverzekering nog  aan te houden als u uit elkaar gaat.
De ex-partner die in de woning blijft zal waarschijnlijk verplicht worden door de geldverstrekker om een bepaald bedrag verzekerd te hebben bij overlijden.

Daarnaast kan deze verzekering mogelijk toch verstandig zijn om aan te houden voor de ex-partner die afhankelijk is van kinder- en/of partneralimentatie.
Stel dat ex-partner die de alimentatie dient te betalen overlijdt, dan kunt de andere ex-partner  hierdoor financieel in de problemen raken.
Een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert bij het overlijden van uw ex-partner, kan dan goed van pas komen.

Laat u goed adviseren of het verstandig is de overlijdensrisicoverzekering aan te houden, te stoppen of aan te passen.
 

Tips en trucs

Als u een overlijdensrisicoverzekering nodig heeft controleer dan altijd of de premie van de bestaande verzekering goedkoper kan. Vanaf 2005 zijn de premies van deze verzekering veel goedkoper geworden, soms wel meer dan 50% .

 


Verzekering met waarde opbouw

Deze verzekering bouwt een kapitaal op en dekt ook een bedrag bij overlijden.
Het op te bouwen kapitaal kan op basis van sparen, beleggen en winstbijschrijving zijn. Lees verder >


De hoogte van het bedrag bij overlijden dat verzekerd wordt kan variëren van een percentage van de aanwezige waarde van de verzekering, bijvoorbeeld 90%, tot een vast afgesproken bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden.
 
Het is de vraag of het verstandig is de levensverzekering nog  aan te houden als u uit elkaar gaat. Er kan worden gekozen uit de volgende opties


Verrekenen met uw ex-partner

U kunt de verzekering aan één van beiden toedelen, waarbij de waarde verrekend wordt met de andere partner.
De ex-partner die in de woning blijft zal door de geldverstrekker in de meeste gevallen verplicht worden om een kapitaal op te bouwen naast de hypotheek alsmede een bedrag verzekerd te hebben bij overlijden.
Deze ex-partner zou deze levensverzekering kunnen overnemen tegen een vergoeding aan de andere ex-partner.

In de praktijk zien we dat in de meeste gevallen voor deze oplossing wordt gekozen omdat dit de meest ongecompliceerde oplossing is. Bij de verzekeraar zal de waarde van de verzekering op gevraagd dienen te worden.
 

Splitsen

Bij het splitsen van de levensverzekering, verdeelt de verzekeraar de opgebouwde waarde en de premie die u gezamenlijk betaalde.
Beiden ex-partners kunnen dan zelf beslissen of dit gedeelte van de verzekering alsnog afgekocht wordt of dat de verzekering blijft doorlopen.


Afkopen

De levensverzekering kan worden afgekocht.
Bij de verzekeraar zal de afkoopwaarde van de verzekering op gevraagd dienen te worden. Deze waarde wordt tussen de ex-partners verdeeld.
Afhankelijk van de fiscale behandeling van de betreffende levensverzekering kan het afkopen fiscale consequenties hebben.

 

Premievrij maken 

Premievrij maken betekent, dat u de premiebetaling voor de levensverzekering stopzet. Dit heeft gevolgen voor de waarde op de einddatum van de levensverzekering.
Afhankelijk van de fiscale behandeling van de betreffende levensverzekering kan het premie vrij maken fiscale consequenties hebben.
 

Als de levensverzekering blijft doorlopen  dan is het verstandig om te kijken wie de begunstigde van de verzekering is.
De begunstigde is degene die het verzekerde bedrag ontvangt bij overlijden en/of op einddatum van de verzekering.
Een scheiding kan aanleiding zijn om de begunstiging te veranderen.
Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat uw ex-partner de uitkering krijgt van de verzekering terwijl deze de premie niet betaalt.

Vanaf 2008 is de wet aangepast waardoor de wijzigingen van de verzekering
(niet zijnde afkoop en premievrij maken) in verband met  echtscheiding geen nadelige fiscale consequenties kan geven.

 

Tips en trucs

Bij verzekeringen op basis van beleggen met een garantiebedrag op einddatum moet u goed opletten als u bij de verdeling uitgaat van de afkoopwaarde van het moment van scheiden. 
Deze waarde is vaak laag door de tegenvallende rendementen op de beurs.
Als de verzekering afloopt ontvangt de begunstigde, indien de beleggingen lager zijn dan de garantiewaarde, het garantiekapitaal.
Dit kan de ex-partner die de polis overneemt na de scheiding een groot voordeel opleveren. Bekijk rekenvoorbeeld >
 
Mevrouw X en de heer X gaan scheiden.
Er is sprake van een beleggingsverzekering die loopt van 1985 tot 2015 tegen een premie van € 100 per maand. De waarde van de polis bedraagt op het tijdstip van scheiden € 22.000.
De heer X neemt deze verzekering over en zal mevrouw X de helft van de waarde doen toekomen, te weten € 11.000. Als deze verzekering in 2015 afloopt geeft de polis minimaal een uitkering van € 48.000. Dit betekend dat de heer X nog een paar jaar premie dient te betalen om vervolgens minimaal € 48.000 te ontvangen.
Voor de heer X een goede deal maar voor mevrouw X niet.

Bekijk de voorwaarden van de verzekering die verdeeld gaat worden dus goed en ga niet alleen af op de afkoopwaarde die wordt verstrekt.
 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.