Hypotheek informatie » Scheiden » In de woning blijven wonen

In de woning blijven wonen

Voordat er beslist kan worden wie van de partners in de woning wilt blijven wonen, is het belangrijk om te weten of het inkomen van de partner die in de woning wenst te wonen toereikend is om de woonlasten te kunnen betalen. 

De geldverstrekker zal toetsen of de partner die in de woning zal blijven wonen de nieuwe hypotheek kan dragen met zijn/haar inkomen.
Bij deze beoordeling speelt niet alleen het inkomen een rol, maar ook de partneralimentatie die u zult ontvangen of betalen.

Indien het niet mogelijk is de woonlasten te dragen zal deze de woning alsnog in de verkoop moeten worden gezet.

Uitkopen bij een overwaarde

Wanneer één van de partners in de woning blijft wonen zal de andere partner uitgekocht dienen te worden. 
Dit is alleen het geval indien er sprake is van een overwaarde op de woning.

Er is sprake van een overwaarde als het verschil tussen de verkoop opbrengst van de woning hoger is dan de hoogte van de hypotheek.
Er zal dus bepaald dienen te worden wat de waarde van de woning is.
Als referentie kan de WOZ waarde genomen worden, echter kan deze waarde nog wel eens een verkeerd beeld geven. Het beste is om de woning te laten taxeren door een onafhankelijke taxateur.

Als de vertrekkende ex-partner wordt uitgekocht, dan zal de bestaande hypotheek verhoogd worden met dit bedrag. In principe is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Overdrachtsbelasting kan wel een rol spelen als er sprake is van samenwoners of als er sprake is van een huwelijk met huwelijkse voorwaarden en de woning geen gemeenschappelijk eigendom is. 
Als er sprake van overwaarde is, dan zal de vertrekkende ex-partner vaak worden uitgekocht met de helft van de overwaarde.

Het kan ook zijn dat andere vermogensbestanddelen worden verrekend met de overwaarde zoals bijvoorbeeld een spaarrekening, beleggingsportefeuille, auto, ect.
De andere partner zal dan wellicht een gedeelte of helemaal niets van de overwaarde aan de ex-partner meegeven.

De vertrekkende ex-partner krijgt ook te maken met de bijleenregeling.
In het kort houdt deze regeling in dat als u een overwaarde heeft die vrijkomt bij de verkoop van uw woning u deze overwaarde weer moet investeren in een eventuele nieuwe koopwoning.

Rekenvoorbeeld uitkopen bij een overwaarde

Bekijk rekenvoorbeeld >


Het echtpaar X gaat scheiden. Mevrouw blijft in de woning wonen.
De waarde van de woning is getaxeerd op € 305.000.
De hypotheek bedraagt € 200.000. 
De overwaarde bedraagt € 105.000, per persoon € 52.500. 

Mevrouw heeft met de geldverstrekker afgesproken dat zij de hypotheek met € 52.500 mag verhogen om zo haar ex-partner te kunnen uitkopen.
De hypotheek wordt verhoogd naar € 252.500 en de gehele rente
over de hypotheek is fiscaal aftrekbaar. 

De heer gaat naar een nieuwe koopwoning van € 200.000.
Met de kosten koper en de kosten voor de financiering zal het hypotheekbedrag op
€ 223.000 uitkomen.
De heer brengt zijn overwaarde, die hij ontvangen heeft van zijn ex-partner,
van € 52.500 in waardoor de totaal benodigde hypotheek € 170.500 bedraagt.
De gehele rente over de hypotheek is fiscaal aftrekbaar.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting en de hypotheek. 
 

Afspraken maken bij een onderwaarde

Als er geen sprake is van een overwaarde maar een onderwaarde zullen er afspraken gemaakt dienen te worden inzake de verdeling van de aanwezige schuld.

Er is sprake van een onderwaarde als het verschil tussen de verkoop opbrengst van de woning lager is dan de hoogte van de hypotheek.

Als er sprake is van onderwaarde dan zal de vertrekkende ex-partner vaak een bedrag dienen te voldoen aan de ex-partner die achterblijft in de woning.
Het kan ook zijn dat andere vermogensbestanddelen worden verrekend met de onderwaarde zoals bijvoorbeeld een spaarrekening, beleggingsportefeuille, auto, ect.
De vertrekkende ex- partner zal dan wellicht een gedeelte of helemaal niets meer verschuldigd zijn van de onderwaarde aan de achtergebleven ex-partner.

Rekenvoorbeeld verrekening bij een onderwaarde

Bekijk rekenvoorbeeld >


Het echtpaar X gaat scheiden. Mevrouw blijft in de woning wonen.
De waarde van de woning is getaxeerd op € 175.000. 
De hypotheek bedraagt € 200.000.
De onderwaarde bedraagt € 25.000, per persoon € 12.500. 

Mevrouw heeft met de geldverstrekker afgesproken dat zij de hypotheek
van € 200.000 geheel op haar naam zal zetten.  
Met haar ex-partner wordt afgesproken dat zij de gehele inboedel van de
woning zal krijgen.
 

 

Tips & Trucs

Als er sprake is van een te ontvangen partner alimentatie van 10 jaar of langer dan mogen deze inkomsten gedurende de gehele looptijd van de hypotheek worden meegenomen als zijnde inkomen.
Hierdoor neemt de hoogte van de maximale hypotheek voor de
achterblijvende partner toe.
 
 
 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.