Hypotheek informatie » Overwaarde » Hypotheeklasten verlagen

Hypotheeklasten verlagen

Als de lasten van de hypotheek te zwaar drukken op uw inkomen, kan de overwaarde gebruikt worden om deze hypotheeklasten te verlagen. 

Deze situatie doet zich vaak voor bij pensionering, omdat het inkomen vaak aanzienlijk lager is dan het inkomen voor pensionering. 
Ook kan het zijn dat uw maandlasten te hoog zijn geworden doordat de hypotheekrente is gestegen.

Hoe het werkt

Als uw inkomen onvoldoende is om de kosten van de hypotheek te dragen,
kan de geldverstrekker toestemming geven, dat u de overwaarde mag gaan gebruiken. 
Dit mag vaak tot een bepaald percentage van de executiewaarde van de woning.
Deze hypotheek wordt vaak “opeetconstructie” genoemd.
In grote lijnen komt deze hypotheek neer op een krediethypotheek.
 
Het percentage wat aan hypotheek verkregen kan worden, varieert per bank, maar ligt vaak op maximaal 75% van de executiewaarde inclusief de al bestaande hypotheek.
Het extra bedrag wat aan hypotheek wordt opgenomen, wordt in de vorm van een krediethypotheek verstrekt.
 
De lasten, die te zwaar drukken op het inkomen, laat u periodiek incasseren in de nieuwe hypotheek. Het bedrag van deze hypotheek neemt toe gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd is het gehele hypotheekbedrag gebruikt.
Vanaf dat moment zullen de rentelasten hoger uitkomen, omdat de hoogte van de hypotheek is toegenomen.

Rekenvoorbeeld 

De heer X is met pensioen gegaan op zijn 65e jaar.
Omdat zijn pensioeninkomen aanzienlijk lager uitkomt, wil hij zijn hypotheeklasten omlaag brengen door gebruik te maken van zijn overwaarde. 
Hij wilt nog zeker 5 jaar in de woning blijven wonen. Bekijk rekenvoorbeeld >

De waarde van de woning is € 285.000 en de executiewaarde is gesteld
op € 250.800. De hypotheek bedraagt € 150.000.
 
Van zijn geldverstrekker mag hij een extra hypotheek opnemen tot 80% van de executiewaarde.
Hierdoor kan de heer X zijn hypotheek verhogen met € 50.640 naar € 200.640.  
Deze € 50.640 zal hij als extra hypotheek aanwenden om iedere maand € 350 te gebruiken voor de betaling van de hypotheek.

Per jaar zal hij € 4.200 verbruiken + bijkomende rentelasten van de opgenomen hypotheek. Deze rentelasten zullen in het eerste jaar ongeveer € 200 bedragen en nemen naarmate de looptijd van de hypotheek toe. 

De bank schat in dat de hypotheek na 10 jaar volledig is opgenomen. 
Na 8 jaar besluit de heer zijn huis te verkopen. 
Hij heeft 8 jaar lage lasten gehad en zijn hypotheek die hij gebruikte voor het opnemen van de overwaarde is gegroeid naar € 39.000.

Bij verkoop van de woning voor € 290.000 houdt de heer nog een overwaarde van
€ 101.000 over. 
Namelijk € 290.000 – € 189.000
(€ 150.000 bestaande hypotheek + € 39.000 extra opgenomen hypotheek) 
= € 101.000.
 
Een tweede optie is om het bedrag, dat u van de overwaarde opneemt, direct in zijn geheel op te nemen en te storten in een direct ingaande lijfrente. 
Deze zal periodiek een bedrag aan u uitkeren gedurende de afgesproken termijn. 
Deze inkomsten zorgen voor een lastenverlaging van de hypotheek.
U kunt kiezen voor een lijfrente bij een bank of een verzekeraar.

Rekenvoorbeeld

De heer X heeft € 50.640 van zijn overwaarde gestort in een lijfrente bij een verzekeraar. Hij heeft gekozen voor een levenslange uitkering en ontvangt tot zijn overlijden € 3.700 per jaar. Bekijk rekenvoorbeeld >

Hij dient 5% te betalen voor de opgenomen hypotheek van € 50.640.
Hij betaald € 2.532 per jaar aan rente en ontvangt € 3.700 per jaar.
Door deze oplossing verlaagt hij zijn hypotheeklasten met € 1.168 per jaar.
 
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.