Hypotheek informatie » Oversluiten hypotheek » Ontevredenheid huidige hypotheek

Ontevredenheid huidige hypotheek 

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom u ontevreden bent over uw huidige hypotheek:

  • De aan de hypotheek verbonden kapitaalverzekering en/of beleggingspolis heeft hoge kosten en zal niet het geprognoticeerde doelkapitaal behalen.
  • Bij het afsluiten van de hypotheek zijn er dure (koopsom)polissen gesloten voor de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • Te hoge maandlasten
  • Geldverstrekker rekent een te hoge rente
  • Ontevreden over de dienstverlening van de huidige geldverstrekker
Deze redenen hoeven niet automatisch te betekenen, dat oversluiten van de hypotheek de beste optie voor u is.
Hieronder leest u waarom oversluiten toch niet altijd de beste oplossing hoeft te zijn.

Ontevredenheid over dure kapitaalsverzekering en/of beleggingspolis

Ontevredenheid over de dure kapitaalverzekering en/of beleggingspolis komt in de praktijk veel voor.
Door de hoge kosten, die in deze verzekeringen aanwezig zijn, zal het geprognoticeerde doelkapitaal niet behaald worden. 

Deze verzekeringen worden ook wel woekerpolissen genoemd. Lees verder >

Op de jaaroverzichten, die de verzekeraars jaarlijks dienen te verstrekken, worden deze kosten sinds een paar jaar goed weergeven. 
De hoge kosten aan de bemiddelaar en verzekeraar zijn vaak een doorn in het oog.
Voor de beleggingsverzekeringen zijn ook de resultaten op de beurs de afgelopen jaar niet goed, waardoor de waarde in de polissen erg laag is, in vergelijking wat er is ingelegd.

Oversluiten van de hypotheek is niet noodzakelijk om dit probleem op te lossen.
U hebt namelijk de mogelijkheid om de bestaande polis te vervangen door een andere aflossingsvorm bij dezelfde geldverstrekker. 
U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om over te stappen naar banksparen of naar een levensverzekering, die geen hoge kosten heeft en waar er niet wordt belegd.

Laat u goed informeren, wat voor u de beste optie is.
In sommige gevallen kan het toch verstandig zijn om de bestaande polis te laten lopen:
 
- U heeft alle kosten al betaald
- De polis heeft een garantiekapitaal op einddatum die u een mooi rendement geeft
 
Zie voor meer informatie over woekerpolissen, Woekerpolis.

Ontevredenheid over dure (koopsom) polis gesloten voor afdekken risico´s overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Bij het afsluiten van de hypotheek zijn er dure (koopsom)polissen gesloten voor de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
De verzekeringen op het gebied van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn vaak geen verplichting vanuit de geldverstrekker.  Lees verder >


Als u ontevreden bent over deze verzekering probeer deze dan stop te zetten.
Vaak zal er wel sprake zijn van een termijn (eens per jaar/3 jaar/5jaar) waarbinnen u het contract kan stopzetten.

Als u zich wel wilt verzekeren voor de risico’s van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, kunt u natuurlijk altijd zelf nog een verzekering hiervoor afsluiten.
Vergelijk dan goed de aanbieders met zowel de premies, die zij vragen voor de verzekering, evenals de voorwaarden van de verzekering.
 
De verzekering bij overlijden is vaak wel verplicht vanuit de geldverstrekker, echter kunt u deze ook bij een goedkopere maatschappij afsluiten en de bestaande opzeggen.
Dit zal vaak enkele honderden euro’s per jaar besparen aan te betalen premies.

Als u de oude verzekering tegen een koopsom heeft afgesloten, krijgt u bij het beëindigen van het contract, de dan aanwezige waarde uitgekeerd.
Informeer bij een koopsompolis daarom goed wat u uitgekeerd gaat krijgen, als de verzekering wordt gestopt en of het voordeliger is de verzekering te laten doorlopen of te stoppen.

Ontevredenheid over de hoge maandlasten

Als u ontevreden bent over de te hoge maandlasten en de rente, die de geldverstrekker hanteert, kunt u of uw adviseur een onderzoek gaan doen. 

Er zal uitgezocht dienen te worden of de lasten bij de huidige geldverstrekker verlaagd kunnen worden en wat andere geldverstrekkers u kunnen bieden. Lees verder >

Als u al deze gegevens verzameld heeft, kan er een goede afweging worden gemaakt of oversluiten van de hypotheek inderdaad de beste optie is.
U dient bij oversluiten er goed op te letten, dat de extra kosten, die u maakt voor het oversluiten van de hypotheek binnen een redelijke termijn worden terug verdiend.

Ontevredenheid over de dienstverlening

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van de huidige geldverstrekker, dan
zult u moeten beslissen of de extra kosten, die oversluiten met zich meebrengt, het waard is om deze stap te nemen. Lees verder >


Vaak is het contact met de geldverstrekker niet rechtstreeks, maar via uw tussenpersoon. Bespreek met uw tussenpersoon uw ontevredenheid, zodat deze actie kan ondernemen om deze ontevredenheid weg te nemen.
Bent u ontevreden over uw tussenpersoon en niet ontevreden over de geldverstrekker neem dan rechtstreeks contact op met de geldverstrekker om te vragen of u kunt veranderen van tussenpersoon.
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.