Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Levenhypotheek met winstbijschrijving

Levenhypotheek met winstbijschrijving

Bij een levenhypotheek wordt er rente en een vaste maandelijkse inleg in een
levensverzekering betaald gedurende de looptijd. 
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde
van de levensverzekering.
 
Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg in een
levensverzekering op basis van winstbijschrijving.
De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van de te verwachten rendementen van de winstbijschrijvingen alsmede de kosten van de verzekering.

In de levensverzekering met winstbijschrijving ontvangt u een garantiekapitaal op basis
van een vaste rente vergoeding.
Dit garantiekapitaal stijgt ieder jaar als er een bepaalde winst is behaald in dat jaar.
De kosten van de verzekering bestaan uit provisies, administratiekosten en kosten
van een overlijdensrisicodekking.
De hoogte van het bedrag bij overlijden dat verzekerd wordt kan variëren van een
percentage van de aanwezige waarde van de verzekering, bijvoorbeeld 90%,
tot een vast bedrag waarvoor gekozen is.

Het is mogelijk te werken met het storten van een koopsom bij aanvang in plaats 
van een maandelijkse betaling. 
Als er wordt gekozen voor de fiscale vrijstelling dan dient er naast de koopsom ook
sprake te zijn van een maandelijkse premie betaling. 

Bij deze verzekering heeft u de keuze om wel of niet onder de fiscale vrijstelling te vallen, genaamd “kapitaal verzekering eigen woning” (KEW).
 

Voordelen levenhypotheek met winstbijschrijving

Bekijk de voordelen van de levenhypotheek met winstbijschrijving >
 

Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd zal
er 30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte
van de teruggave.
Deze schommelingen zijn zeer beperkt  als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de teruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Kans op een hoger rendement

Bij de levensverzekering met winstbijschrijving kunnen er mooie rendementen behaald worden.
Deze rendementen kunnen hoger zijn dan de rendementen bij sparen.
Het rendement is afhankelijk van de winsten die er behaald worden door de maatschappij. 
Het is daarom belangrijk dat u goed de maatschappij beoordeeld op de te verwachten winsten
in de toekomst.

Er wordt bij de start uitgegaan van een prognose rendement, vaak op basis van het historisch
rendement van de winstbijschrijving.
Dit rendement ligt vaak hoger dan de rendementen van sparen waardoor de in te leggen bedragen
voor de vermogensopbouw veelal lager uitkomen dan wanneer er voor sparen wordt gekozen.
 

Keuze om het vermogen in de verzekering fiscaal vrijgesteld te hebben

U heeft de keuze om het op te bouwen kapitaal in de levensverzekering vrij te stellen van de inkomstenbelasting in box 3. Hierdoor zal de waarde van de verzekering tot een bepaalde
waarde worden vrijgesteld.
Het vermogen dat wordt opgebouwd op de rekening is tot maximaal een bedrag van
€ 151.000 per persoon in 2011 vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. 
Er zijn wel regels waaraan u zich dient te houden om voor de fiscale vrijstelling in
aanmerking te komen.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u de bestaande levensverzekering opnieuw
koppelen aan de hypotheek. 
Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.

Nadelen levenhypotheek met winstbijschrijving

Bekijk de nadelen van de levenhypotheek met winstbijschrijving >
 

Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

U heeft een fiscale vrijstelling voor de waarde van de levensverzekering.
U dient u zich wel te houden aan de regels van de belasting
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen
worden doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft. 
Laat u daarom goed adviseren of deze fiscale beperkingen bij u past.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Rendement kan belast worden (bij keuze voor fiscale vrijstelling)

Er zijn situaties waarbij het rendement van de levensverzekering kan worden belast.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden
voor de inkomstenbelasting tegen het progressieve tarief.

Voorbeelden:
  • De waarde van de levensverzekering is hoger dan de fiscale vrijstelling 
  • Er wordt binnen 15 jaar gestopt met de premiebetaling
Laat u daarom goed adviseren hoe en wanneer het rendement van de levensverzekering
belast kan worden en bepaal of deze fiscale beperkingen bij u past

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Geen zekerheid over aflossing gehele hypotheek

De levensverzekering met winstbijschrijving geeft een geen zekerheid hoeveel er aan het
einde van de looptijd is opgebouwd. 
U krijgt wel een garantiekapitaal op einddatum die jaarlijks wordt verhoogd met de winstbijschrijving.
Als u meer zekerheid wilt dat de gehele hypotheek wordt afgelost met de levensverzekering,
dan kunt u kiezen om de inleg te verhogen waardoor het garantiekapitaal hoger wordt.
 
Als u zekerheid, nu en in de toekomst  belangrijk vind, bespreek dan goed of u gaat voor een
lagere premie met een lager garantiekapitaal of dat u liever een hogere premie betaald met een
hoger garantiebedrag.
 

Vaak opslag op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product levensverzekering. 
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1%
tot 0,2% op de hypotheekrente. Vergelijk daarom goed de geldverstrekkers!
 

Rekenvoorbeeld levenhypotheek met winstbijschrijving      

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een levenhypotheek op basis winstbijschrijving van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000  aan hypotheekrente betaald.

Er wordt uitgegaan dat de maatschappij waar de levensverzekering gaat lopen een rendement van 6,9%
behaald op basis van het historisch rendement van de winstbijschrijving.
Door de maatschappij wordt een garantie gegeven op basis van 2,5% van € 90.000.
Het netto rendement komt lager uit door de kosten van de verzekering.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensdekking genomen in de verzekering die
€ 100.000 uitkeert bij overlijden.
De maandelijkse inleg in de levensverzekering bedraagt in dit voorbeeld € 210 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.
 
Overzicht bij de start:
Rente                                                 € 1.000
Inleg levensverzekering                     €   210
                                                        __________+
Bruto last                                           € 1.210
Belastingteruggave                           €    389
                                                        __________-
Netto last                                           €    821

Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast.
Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente , € 210 voor de inleg in de levensverzekering.
De belastingteruggave bedraagt € 319.
 
Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                   €     833
Inleg levensverzekering                       €     210
                                                          __________+
Bruto last                                              €  1.043
Belastingteruggave                              €     319
                                                          ___________-
Netto last                                              €     725

Na 30 jaar wordt de hypotheek ingelost met de waarde van de levensverzekering.
Als het rendement van 6,9% wordt behaald is de gehele hypotheekschuld weg.
Bij een rendement van 4% is het opgebouwde kapitaal € 117.500 zodat de hypotheekschuld
€ 82.500 zal zijn.
Bij een rendement van 8% is het opgebouwde kapitaal € 246.000 zodat de gehele hypotheekschuld
weg is en er € 46.000 extra aan vermogen zal zijn.

 
Tabel Levenhypotheek met winstbijschrijving
Jaar
Hypotheekschuld
Uitgave rente
Uitgave levensverzekering
Bruto last
Belasting teruggave
Netto last
1
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
2
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
3
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
4
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
5
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
6
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
7
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
8
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
9
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
10
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
11
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
12
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
13
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
14
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
15
€ 200.000
€ 1.000
€   210
€ 1.210
€   389
€   821
16
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
17
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
18
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
19
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
20
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
21
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
22
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
23
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
24
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
25
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
26
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
27
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
28
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
29
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
30
€ 200.000
€   833
€   210
€ 1.043
€   319
€   724
 
 
 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.