Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Effectenhypotheek

Effecten hypotheek

Bij een effecten hypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg  op een
effectenrekening betaald gedurende de looptijd. 
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de waarde
van de effectenrekening.

Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg op een
rekening waarop wordt belegd.
De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van de te verwachten rendementen van de effecten waarin wordt belegd.

Een verschil met de beleggingsrekening is dat niet de fondsmanager van het fonds,
maar u zelf belegd.
U kunt ook een vermogensbeheerder in handen nemen waarmee u samen het beleggingsbeleid afspreekt .
Met de effectenhypotheek kunt u dus rechtstreeks in effecten beleggen
zoals aandelen , obligaties, etc.

Het is ook mogelijk te werken met het storten van een koopsom bij aanvang
in plaats van een maandelijkse betaling.


Voordelen effecten hypotheek

Bekijk de voordelen van de effecten hypotheek >


Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd, zal er
30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
De hoogte van de inleg op de effectenrekening staat ook vast.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte
van de teruggave. 
Deze schommelingen zijn zeer beperkt  als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.
De hoogte van de teruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Kans op een hoger rendement

Met beleggen kunnen er mooie rendementen behaald worden.
Deze rendementen kunnen hoger zijn dan de rendementen bij sparen.
Er wordt bij de start uitgegaan van een prognose rendement, vaak op basis van het
historisch rendement van de effecten waarin wordt belegd.
Dit rendement ligt vaak hoger dan de rendementen van sparen waardoor de in te leggen
bedragen voor de vermogensopbouw veelal lager uitkomen dan wanneer er voor sparen wordt gekozen.
 

Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u effectenrekening opnieuw koppelen aan de hypotheek.
Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.
 

Veel vrijheid

U heeft  een keuze vrijheid inzake waarin u belegd en in het aan- en verkoopbeleid. 
Het beleggingsbeleid kunt u zelf bepalen, eventueel in samenwerking met een vermogensbeheerder
of een adviseur. U heeft tevens de mogelijkheid om de inleg te verhogen of extra geld te storten.
 

Nadelen effecten hypotheek

Bekijk de nadelen van de effecten hypotheek >
 

Geen zekerheid over aflossing gehele hypotheek

De beleggingen geven geen zekerheid hoeveel er aan het einde van de looptijd is opgebouwd.
Als de resultaten van de beleggingen tegenvallen betekend dit  dat uw hypotheek niet geheel wordt afgelost. 
Als de resultaten beter zijn dan verwacht dan zal er een groter kapitaal aanwezig zijn dan de
hoogte van de hypotheek. 
Als u zekerheid, nu en in de toekomst  belangrijk vind, overweeg dan goed of u wilt beleggen,
en zo ja welke risico’s u wilt en kan lopen.
 

Beleggingsrisico

Met beleggen is het risico aanwezig dat het werkelijke resultaat afwijkt van  het te verwachten rendement.
U dient zich bewust te zijn wat de consequenties voor u zullen zijn als het te behalen rendement
niet zal worden behaald.


Extra kosten aanwezig voor beheer en aan- en verkoop van de effecten

U betaald per aan- of verkooptransactie een vergoeding.
Er is tevens een beheersfee voor het in bewaring houden van de effecten.
Als u heeft gekozen om in samenwerking met een vermogensbeheerder het kapitaal op te gaan bouwen
betaald u aan de vermogensbeheerder ook een vergoeding.
 

Vaak opslag op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product effectenrekening. 
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1%
tot 0,2% op de hypotheekrente. Vergelijk daarom goed de geldverstrekkers!

Rekenvoorbeeld effecten hypotheek      

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een effecten hypotheek van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000 aan hypotheekrente betaald.
Er wordt uitgegaan dat de effectenportefeuille een rendement van 8,0% behaald.
De jaarlijkse beheerskosten van de effecten zijn 0,59% per jaar en de aan- en verkoopkosten
bedragen 0,50%. Door deze kosten komt het netto rendement lager uit.

Omdat er gekozen is voor een eenmalige koopsom, zal er € 23.550 gestort moeten worden
voor de aankoop van de effecten.
 
Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten
die € 100.000 uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.

Overzicht bij de start:
Rente                                                             € 1.000
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       €  1.015
Belastingteruggave                                       €     389
                                                                 __________-
 Netto last                                                      €    626

* Ook zal er bij de start € 23.550 gestort dienen te worden zodat u verder geen maandelijkse inleg zal 
hoeven doen voor de opbouw van vermogen.
 
Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast.
Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente en € 15 voor de overlijdensrisicoverzekering betaald. 
De belastingteruggave bedraagt € 319.
 
Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                             €    833
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       €     848
Belastingteruggave                                        €    319
                                                                 __________-
 Netto last                                                       €    530
 
Na 30 jaar wordt de hypotheek afgelost met het bedrag dat in de effectenportefeuille staat.
Als het rendement van 8% wordt behaald is de gehele hypotheekschuld weg.

Bij een rendement van 4% is het opgebouwde kapitaal € 64.000 zodat de hypotheekschuld
€ 136.000 zal zijn. 
Bij een rendement van 10% is het opgebouwde kapitaal € 348.000 zodat de gehele hypotheekschuld

weg is en er € 148.000 extra aan vermogen zal zijn. 
 

Tabel Effectenhypotheek
Jaar
Hypotheekschuld
Uitgave rente
Uitgave opbouw vermogen
Uitgave verzekering
Bruto last
Belasting teruggave
Netto last
1
€ 200.000
€ 1.000
€ 23.550 eenmalig
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
2
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
3
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
4
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
5
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
6
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
7
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
8
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
9
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
10
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
11
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
12
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
13
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
14
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
15
€ 200.000
€ 1.000
 
€    15
€ 1.015
€   389
€   626
16
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
17
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
18
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
19
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
20
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
21
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
22
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
23
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
24
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
25
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
26
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
27
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
28
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
29
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
30
€ 200.000
€   833
 
€    15
€    848
€   319
€   530
 
 
 
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.