Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Bankspaarhypotheek

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek wordt er rente en een maandelijkse inleg op
een spaarrekening betaald gedurende de looptijd.
De schuld blijft net als bij de aflossingsvrij hypotheek intact gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hypotheekschuld afgelost met
de waarde van de spaarrekening.
 
Het te betalen maandelijkse bedrag is vast en bestaat uit rente en de inleg
op een spaarrekening. De hoogte van de inleg wordt bepaald aan de hand van het
rendement van de spaarrente die u vergoed krijgt.
Het rendement dat u vergoed krijgt is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.
Als u de spaarrekening bij een andere bank laat lopen dan waar de hypotheek wordt
afgesloten dan is het rendement niet gelijk aan de hypotheekrente.

Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld na het einde van de rentevaste periode,
wordt opnieuw de maandelijkse inleg op de spaarrekening berekend en aangepast.

Als de rente wijzigt, heeft dit een dempende invloed op het totale maandelijkse
bedrag van rente en premie.
Als de rente stijgt, daalt de premie die wordt ingelegd op de spaarrekening.
Als de rente daalt, stijgt de premie die wordt ingelegd op de spaarrekening.

Het is mogelijk te werken met het storten van een koopsom in combinatie met
een maandelijkse premie betaling.

De bankspaarrekening valt onder de fiscale vrijstelling, genaamd
“spaarrekening eigen woning”( SEW). 
Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening.
Dat betekend dat als de hypotheek op houd te bestaan de spaarrekening ook niet meer onder de zelfde voorwaarden kan blijven bestaan.
 

Voordelen bankspaarhypotheek

Bekijk de voordelen van de bankspaarhypotheek >
 

Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd, zal er 30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte van de teruggave.
Deze schommelingen zijn zeer beperkt als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de belastingteruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek
 

Vermogen op de bankspaarrekening is fiscaal vrijgesteld

Het vermogen dat wordt opgebouwd op de rekening is tot maximaal een bedrag van 
€ 151.000 per persoon in 2011  vrijgesteld voor de inkomstenbelasting.
Er zijn wel regels waaraan u zich dient te houden om voor de fiscale vrijstelling in aanmerking te komen.
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Gehele schuld is aan het einde van de looptijd afgelost

Aan het einde van de looptijd zal de gehele hypotheek met de waarde van de rekening worden afgelost. 
U betaald vanaf dit moment dan ook geen hypotheekrente meer.
 

Bescherming tegen een stijgende rente

Als de rente stijgt, bijvoorbeeld na het aflopen van de rentevaste periode, dan zorgt de
bankspaarrekening voor een demping op het toenemen van de totale maandelijkse lasten.
De premie wordt namelijk bij een rentestijging verlaagd, waardoor de maandelijkse inleg op de bankspaarrekening afneemt. Wel zal de te betalen rentelast stijgen door de hogere rentestand.
 

Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek neemt dan kunt u het tegoed van de bankspaarrekening opnieuw koppelen aan de hypotheek. Zo voorkomt u dat u opnieuw moet beginnen met het opbouwen van vermogen.


Lage kosten

Bij de bankspaarrekening zijn er geen tot nauwelijks extra kosten die drukken op het rendement.

Nadelen bankspaarhypotheek

Bekijk de nadelen van de bankspaarhypotheek >
 

Bij een lage rentestand is het rendement laag

Uw rendement is gelijk aan het hypotheekrentepercentage die u gaat betalen.
Als u een lage hypotheekrente betaald, dient u zich af te vragen of u met dit rendement tevreden bent. 
Wellicht biedt een andere hypotheekvorm meer kans op een hoger rendement.


Regelgeving belasting beperken de flexibiliteit

U heeft een fiscale vrijstelling voor de waarde van de bankspaarrekening. 
U dient zich echter wel te houden aan de regels van de belasting.
Hierdoor kan het zijn dat bepaalde wijzigingen die u zou willen doorvoeren niet kunnen worden doorgevoerd zonder dat dit fiscale consequenties voor u heeft. Laat u daarom goed adviseren of deze fiscale beperkingen bij u past.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


Gebondenheid aan één instantie

De rekening loopt meestal bij de geldverstrekker waar ook de hypotheek loopt.
Dit komt omdat de geldverstrekker hetzelfde rente percentage vergoedt die u ook aan de geldverstrekker betaald. 
Andere banken zullen vaak niet deze hoge rente willen vergoeden.
Er zijn ook rekening die gekoppeld zijn aan de spaarrente en niet aan de te betalen hypotheekrente.
Hierbij heeft u dan wel de mogelijkheid te kiezen voor een andere instantie dan waar de hypotheek loopt.


Rendement kan belast worden

Er zijn situaties waarbij het rendement van de bankspaarrekening belast kan worden.
Hierbij kan een gedeelte van het rendement of het gehele rendement belast worden tegen het
progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Voorbeelden:
  • Er wordt binnen 15 jaar gestopt met premiebetaling
  • De hoogste storting op de bankspaarrekening gedurende een jaar is meer dan 10 maal hoger
    in vergelijking met de laagste storting op de bankspaarrekening gedurende dat jaar.
Laat u daarom goed adviseren hoe en wanneer het rendement van de bankspaarrekening belast kan
worden en bepaal of deze fiscale beperkingen bij u past.
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

Vaak extra opslagen op de hypotheekrente

Geldverstrekkers kunnen op de hypotheekrente een opslag geven voor het product banksparen.
De hoogte varieert van geldverstrekkers die geen opslag reken en die een opslag geven van 0,1% tot 0,2% op de hypotheekrente. 

Door de opslag zal u meer rente betalen, echter wordt de te betalen inleg op de bankspaarrekening
lager omdat het rendement van de bankspaarrekening hoger wordt. 
Vergelijk daarom goed de geldverstrekkers zowel qua rente alsmede de premie voor de bankspaarrekening !
 

Rekenvoorbeeld bankspaarhypotheek       

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een bankspaarhypotheek van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000 aan hypotheekrente betaald.

Het rendement van de banspaarrekening is gelijk aan de te betalen hypotheekrente, namelijk 6%.
De maandelijkse inleg op de bankspaarrekening wordt vastgesteld op € 200 per maand.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die
€ 100.000 uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.

Overzicht bij de start:
Rente                                                             € 1.000
Inleg bankspaarrekening                               €    200
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                  __________+
Bruto last                                                       € 1.215
Belastingteruggave                                        €   389
                                                                  __________-
 Netto last                                                      €    826

Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw
15 jaar rentevast. Maandelijks wordt er nu € 826 aan hypotheekrente en € 15 voor de overlijdensrisicoverzekering betaald. 
Het rendement van de banspaarrekening wijzigt ivm de lagere hypotheekrente,
namelijk van 6% naar 5%.
De maandelijkse inleg op de bankspaarrekening wordt vastgesteld op € 235 per maand.
De belastingteruggave bedraagt € 319.

Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                             €    833
Inleg bankspaarrekening                               €    235
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       €  1.083
Belastingteruggave                                        €    319
                                                                 __________-
 Netto last                                                       €    764
 
Na 30 jaar wordt de gehele hypotheek afgelost met de waarde van de bankspaarrekening
die € 200.000 zal bedragen.
 
Tabel Bankspaarhypotheek
 Jaar
 
 Hypotheek
schuld
 Hypotheek
rente
 Opbouw
 spaarrekening
 Verzekering
 
 Brutolast
 
 Belasting
 teruggave
 Nettolast
 
1
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
2
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
3
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
4
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
5
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
6
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
7
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
8
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
9
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
10
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
11
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
12
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
13
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
14
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
15
€ 200.000
€ 1.000
€   200
€    15
€ 1.215
€   389
€   826
16
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
17
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
18
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
19
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
20
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
21
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
22
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
23
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
24
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
25
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
26
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
27
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
28
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
29
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319
€   764
30
€ 200.000
€   833
€   235
€    15
€ 1.083
€   319 
€   764

 
 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.