Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Lineaire hypotheek

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt er rente en aflossing betaald gedurende de looptijd.
Het af te lossen bedrag per maand is gelijk gedurende de looptijd.
Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheekschuld afgelost. 

Doordat er iedere maand minder aan rente wordt betaald zal het bedrag dat mag
worden opgegeven bij de belasting lager worden.
Hierdoor wordt er minder aan belastingteruggave ontvangen.

De lasten zijn bij de start op zijn hoogst maar nemen per jaar af doordat de
hypotheekschuld steeds lager wordt door de aflossingen die hebben plaatsgevonden.
In vergelijking met de annuïteiten hypotheek dalen bij de lineaire hypotheek de
hypotheeklasten, ondanks dat er per jaar minder aan belastingteruggave wordt ontvangen. 


Voordelen lineaire hypotheek

Bekijk de voordelen van de lineaire hypotheek >
 

Gehele schuld is aan het einde van de looptijd afgelost

Aan het einde van de looptijd zal de gehele lineaire hypotheek zijn afgelost.


Snelle vermogensgroei

U betaald gedurende de looptijd een vast bedrag per maand aan aflossing. 
De hypotheekschuld zal na 1/5 van de looptijd ook 1/5 van de hypotheekschuld hebben afgelost. 
Ieder jaar neemt de hypotheekschuld af en hierdoor groeit uw vermogen als de waarde van uw woning gelijk blijft.


De totaal te betalen rente is het laagst

De te betalen rentelast neemt ieder maand af doordat iedere maand op de hypotheekschuld wordt afgelost.
Gedurende de looptijd betaald u verreweg het minste aan rentelasten t.o.v. de andere hypotheekvormen.

Nadelen lineaire hypotheek

Bekijk de nadelen van de lineaire hypotheek >


Hoge lasten bij het begin van de hypotheek

De lineaire hypotheek kent de eerste jaren aanzienlijk hogere maandlasten dan de
andere hypotheekvormen. Dit komt omdat in het begin de te betalen rente nog hoog is.
Deze rentelasten lopen gedurende de looptijd terug doordat de hypotheekschuld daalt
door de maandelijkse aflossingen.

Met name is de lineaire hypotheek geschikt als uw inkomen over een aantal jaren zal dalen
door een naderend pensioen. U lost dan snel in zodat u tijdens het pensioen lagere
hypotheek lasten heeft.


Dalend fiscaal voordeel

U heeft het recht om de hypotheekrente gedurende 30 jaar te verreken met
de belasting. Als u aflost op de hypotheek heeft u, voor de hoogte van de aflossing,
niet meer de mogelijkheid om de rente te verreken met de belasting.
 
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting en de hypotheek.


Rekenvoorbeeld lineaire hypotheek     

Bekijk rekenvoorbeeld >

Er wordt een lineaire hypotheek van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 556 per maand afgelost op de hypotheek.
De eerste maandbetaling is € 556 aflossing en € 985 rente.
Omdat de hypotheekschuld afneemt door de maandelijks aflossing zal de te betalen rente afnemen.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die
€ 100.000 uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.

De belastingteruggave bedraagt vanaf de eerste maand € 382 maar loopt door de maandelijkse
aflossing per maand terug. De teruggave is € 326 in het 5e jaar en € 186 in het 15e jaar.
Na het 15e jaar is er € 99.444 afgelost op de hypotheek.
 
Overzicht bij de start:
Rente                                                             €     985
Aflossing                                                        €     556
Premie overlijdensrisicoverzekering              €       15
                                                                  __________+
Bruto last                                                       €   1.555
Belastingteruggave                                       €      382
                                                                  __________-
Netto last                                                       €   1.173
 
Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw
15 jaar rentevast. Maandelijks wordt er € 556 per maand afgelost op de hypotheek
De eerste maandbetaling is € 556 aflossing en € 404 rente.
Voor de overlijdensrisicoverzekering wordt er € 15 per maand betaald.
 
De belastingteruggave bedraagt vanaf de eerste maand € 138 2 maar loopt door de maandelijkse
aflossing per maand terug. De teruggave is € 92 in het 20e jaar en € 0 in het 30e jaar.
De netto lasten starten op € 836 per maand en lopen terug naar € 586 in het 30e jaar.
 
Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                            €     404
Aflossing                                                       €     556
Premie overlijdensrisicoverzekering             €       15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       €     974
Belastingteruggave                                       €     138
                                                                  __________-
 Netto last                                                      €     836
 
Na 30 jaar is de gehele hypotheekschuld weg.
 
Tabel Lineaire hypotheek
 Jaar
 
 Hypotheek 
schuld
Hypotheek 
rente
 Hypotheek 
aflossing
 Verzekering 
 
 Brutolast 
 
 Belasting 
 teruggave 
 Nettolast
  
1
€ 193.889
€  985
€    556
€   15
€ 1.555
€  382
€  1.173
2
€ 187.222
€  951
€    556
€   15
€ 1.522
€  368
€  1.154
3
€ 180.556
€  918
€    556
€   15
€ 1.489
€  354
€  1.134    
4
€ 173.889
€  885
€    556
€   15
€ 1.455
€  340
€  1.115
5
€ 167.222
€  851
€    556
€   15
€ 1.422
€  326
€  1.096
6
€ 160.556
€  818
€    556
€   15
€ 1.389
€  312
€  1.076
7
€ 153.889
€  785
€    556
€   15
€ 1.355
€  298
€  1.057
8
€ 147.822
€  751
€    556
€   15
€ 1.322
€  284
€  1.038
9
€ 140.556
€  718
€    556
€   15
€ 1.289
€  270
€  1.018
10
€ 133.889
€  685
€    556
€   15
€ 1.255
€  256
€     999
11
€ 127.222
€  651
€    556
€   15
€ 1.222
€  242
€     980
12
€ 120.560
€  618
€    556
€   15
€ 1.189
€  228
€     960
13
€ 113.889
€  585
€    556
€   15
€ 1.155
€  214
€     941 
14
€ 107.222
€  551
€    556
€   15
€ 1.122
€  200
€     922
15
€ 100.556
€  518
€    556
€   15
€ 1.089
€  186
€     902
16
€   93.899
€  404
€    556
€   15
€    974
€  138
€     836
17
€   87.222
€  376
€    556
€   15
€    947
€  127
€     820
18
€   80.556
€  348
€    556
€   15
€    919
€  115
€     804
19
€   73.889
€  321
€    556
€   15
€    891
€  103
€     788
20
€   67.222
€  293
€    556
€   15
€    863
€    92
€     772
21
€   60.556
€  265
€    556
€   15
€    836
€    81
€     755
22
€   53.889
€  237
€    556
€   15
€    808
€    68 
€     739
23
€   47.222
€  209
€    556
€   15
€    780
€    57
€     723
24
€   40.556
€  182
€    556
€   15
€    752
€    45
€     707
25
€   33.889
€  154
€    556
€   15
€    724
€    33
€     691
26
€   27.222
€  126
€    556
€   15
€    697
€    22
€     675
27
€   20.560
€    98
€    556
€   15
€    669
€    10
€     659
28
€   13.889
€   71
€    556
€   15
€    642
€      0
€     642
29
€     7.222
€   43
€    556
€   15
€    614
€      0
€     614
30
€        556
€   15
€    556
€   15
€    586
€      0
€     586 
 
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.