Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Annuiteiten hypotheek

Annuiteiten hypotheek

Bij de annuïteiten hypotheek wordt er rente en aflossing betaald gedurende de looptijd.
U betaalt een vast bedrag per maand, de annuïteit. Dit bedrag bestaat uit:
  • Rente
  • Aflossing
De hoogte van de annuïteit is afhankelijk van de looptijd en de hoogte van de rente
van de hypotheek.
Als de rente wijzigt, bijvoorbeeld bij het aflopen van de rentevaste periode, dan wijzigt
ook de te betalen annuïteit.  
Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheekschuld afgelost. 

Doordat er iedere maand minder aan rente wordt betaald zal het bedrag dat mag worden opgegeven bij de belasting lager worden.
Hierdoor wordt er minder aan belastingteruggave ontvangen waardoor de
hypotheeklasten zullen gaan stijgen. 
In het begin van de looptijd, als de aflossingsbedragen nog gering zijn, is dit nauwelijks
merkbaar maar later in de looptijd des te meer.
 
In de eerste jaren van de hypotheek lost u nauwelijks af bij de annuïteiten hypotheek.
Als u kiest voor een looptijd van 30 jaar en een hypotheekrente van 5%, dan is er bij de annuïteiten hypotheek na 10 jaar  van de looptijd ongeveer 1/5 van de hypotheekschuld afgelost.


Ondanks dat de annuïteitenhypotheek lagere aanvangslasten kent, is deze hypotheekvorm in tegenstelling tot de andere aflossingsvormen per saldo toch duurder.


Voordelen annuïteitenhypotheek

Bekijk de voordelen van de annuïteitenhypotheek >


Gehele schuld is aan het einde van de looptijd afgelost

Aan het einde van de looptijd zal de gehele annuïteitenhypotheek zijn afgelost.


Nadelen annuïteitenhypotheek

Bekijk de nadelen van de annuïteiten hypotheek >


Netto maandlasten stijgen gedurende de looptijd

U betaald een vast bedrag per maand, de annuïteit.
Dit bedrag bestaat uit:
  • Rente
  • Aflossing
Het bedrag van de annuïteit zijn de bruto lasten.
De bruto lasten minus de belastingteruggave zijn de netto lasten. 
Omdat bij iedere aflossing het terug te ontvangen bedrag van de belasting afneemt stijgen hierdoor de netto maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
 

Dalend fiscaal voordeel

U heeft het recht om de hypotheekrente gedurende 30 jaar te verreken met
de belasting. Als u aflost op de hypotheek heeft u, voor de hoogte van de aflossing, niet meer de mogelijkheid om de rente te verreken met de belasting.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.
 

In de beginfase wordt nauwelijks afgelost

Als u kiest voor een looptijd van 30 jaar en een hypotheekrente van 5%, dan is er bij de annuïteitenhypotheek na 10 jaar van de looptijd ongeveer 20% van de
hypotheekschuld afgelost.
Het aflossen zal sneller gaan naarmate de looptijd vordert, na 20 jaar is er ongeveer 50% afgelost en tussen het 20e en 30e jaar wordt er maar liefst 50% afgelost.

Als u snel vermogen wilt opbouwen dan zal de annuïteitenhypotheek niet de hypotheekvorm zijn die bij u past.


Rekenvoorbeeld annuïteitenhypotheek       

Bekijk rekenvoorbeeld  >
 

Er wordt een annuïteitenhypotheek van € 200.000 verstrekt met een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
De annuïteit van rente en aflossing wordt gesteld op € 1.119 per maand.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die € 100.000 uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.
 
De belastingteruggave bedraagt vanaf de eerste maand € 386 maar loopt door de maandelijkse aflossing, die in het bedrag van de annuïteit zit, per maand terug. De teruggave is € 363 in het 5e jaar € 274 in het 15e jaar .
De netto lasten starten op € 828 per maand maar lopen op naar € 940 in het 15e jaar.
Na 15 jaar is er € 57.416 afgelost op de hypotheek.

Overzicht bij de start:
Annuïteit                                                        € 1.119
Premie overlijdensrisicoverzekering              €     15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       € 1.214
Belastingteruggave                                        €   386
                                                                __________-
 Netto last                                                      €    828
 
Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast.
De annuïteit van rente en aflossing wordt gesteld op € 1.139 per maand.
Voor de overlijdensrisicoverzekering wordt er € 15 per maand betaald.

De belastingteruggave bedraagt vanaf de eerste maand € 212 maar loopt door de maandelijkse aflossing, die in het bedrag van de annuïteit zit, per maand terug. De teruggave is € 162 in het 20e jaar en € 0 in het 30e jaar.
De netto lasten starten op € 929 per maand maar lopen steeds verder op naar € 1.139 in het 30e jaar.
 
Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Annuïteit                                                        € 1.124
Premie overlijdensrisicoverzekering              €     15
                                                                 __________+
Bruto last                                                       € 1.139
Belastingteruggave                                       €     212
                                                                __________-
 Netto last                                                      €    927
 
Na 30 jaar is de gehele hypotheekschuld weg.

 

Tabel Annuïteiten hypotheek

 Jaar
 

 Hypotheek 
schuld

 Hypotheek 
rente

 Hypotheek 
aflossing

 Verzekering 
 

 Brutolast 
 

 Belasting 
 teruggave 

 Nettolast 

  

1

€ 197.754

€  994

€    205

€   15

€ 1.214

€  386

€    828

2

€ 195.160

€  982

€    217

€   15

€ 1.214

€  381

€    833

3

€ 192.405

€  968

€    231

€   15

€ 1.214

€  376

€    839    

4

€ 189.481

€  954

€    245

€   15

€ 1.214

€  370

€    845

5

€ 186.376

€  939

€    260

€   15

€ 1.214

€  363

€    851

6

€ 183.080

€  923

€    276

€   15

€ 1.214

€  356

€    858

7

€ 179.580

€  906

€    293

€   15

€ 1.214

€  349

€    865

8

€ 175.864

€  888

€    311

€   15

€ 1.214

€  342

€    872

9

€ 171.920

€  869

€    330

€   15

€ 1.214

€  334

€    880

10

€ 167.732

€  848

€    351

€   15

€ 1.214

€  325

€    889

11

€ 163.286

€  827

€    372

€   15

€ 1.214

€  316

€    898

12

€ 158.565

€  804

€    395

€   15

€ 1.214

€  306

€    908

13

€ 153.554

€  779

€    420

€   15

€ 1.214

€  296

€    918

14

€ 148.233

€  753

€    446

€   15

€ 1.214

€  285

€    929

15

€ 142.584

€  726

€    473

€   15

€ 1.214

€  274

€    940

16

€ 136.126

€  580

€    544

€   15

€ 1.139

€  212

€    927

17

€ 129.293

€  552

€    572

€   15

€ 1.139

€  201

€    938

18

€ 122.110

€  523

€    601

€   15

€ 1.139

€  188

€    950

19

€ 114.560

€  492

€    632

€   15

€ 1.139

€  175

€    963

20

€ 106.623

€  460

€    664

€   15

€ 1.139

€  162

€    977

21

€  98.281

€  426

€    698

€   15

€ 1.139

€  148

€    991

22

€  89.511

€  390

€    734

€   15

€ 1.139

€  133

€  1.006

23

€  80.293

€  352

€    771

€   15

€ 1.139

€  117

€  1.022

24

€  70.603

€  313

€    811

€   15

€ 1.139

€  100

€  1.038

25

€  60.418

€  271

€    852

€   15

€ 1.139

€   83

€  1.056

26

€  49.711

€  228

€    896

€   15

€ 1.139

€   64

€  1.074

27

€  38.456

€  182

€    942

€   15

€ 1.139

€   45

€  1.093

28

€  26.626

€  134

€    990

€   15

€ 1.139

€   25

€  1.114

29

€  14.191

€   83

€ 1.041

€   15

€ 1.139

€     4

€  1.135

30

€    1.119

€   30

€ 1.094

€   15

€ 1.139

€     0

€  1.139

 

 
De start van de betaling start in dit voorbeeld op januari van het eerste jaar.
Aan het einde van de looptijd zal er nog 1 aflossings termijn in januari voldaan dienen te worden van € 1.119 zodat de hypotheekschuld op € 0 zal uitkomen.
 
 

 

 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.