Hypotheek informatie » Hypotheekvormen » Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt er alleen rente betaald en vindt er geen aflossing plaats.
Dit betekend dat het bedrag dat u geleend heeft gedurende de looptijd intact blijft.
Aan het einde van de looptijd zal de gehele hypotheekschuld nog aanwezig zijn.

 
Aflossing van de hypotheek gebeurt, indien u het bedrag zelf aflost tijdens de looptijd
of na de looptijd. Afhankelijk van de geldverstrekker mag er zo’n 15% tot 20% van de
hypotheekschuld per jaar boetevrij worden afgelost.


Voordelen aflossingsvrije hypotheek

Bekijk de voordelen van de aflossingsvrije hypotheek >


Maximale fiscale renteaftrek

De hypotheekrente is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
Doordat er niets wordt afgelost op de hypotheekschuld gedurende de looptijd,
zal er 30 jaar geprofiteerd kunnen worden van de hypotheekrenteaftrek.

Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


De bruto- en netto lasten blijven gelijk

De betaling van de rente staat vast gedurende de gekozen rentevaste periode.
Het bedrag van de belastingteruggave zal enige schommelingen vertonen in de hoogte van de teruggave.
Deze schommelingen zijn zeer beperkt als er geen grote wijzigingen plaatsvinden.

De hoogte van de belastingteruggave kan wijzigen als:
  • Uw inkomen veranderd
  • De WOZ- waarde van de woning veranderd
  • Het tarief inkomstenbelasting veranderd
Zie voor meer informatie over belastingen, Belasting & Hypotheek.


De laagste hypotheeklasten

Omdat er alleen rente wordt betaald, en er geen kosten zijn voor het opbouwen van vermogen of aflossen
van de hypotheek, zijn de maandelijkse lasten laag.
De hypotheeklasten zijn gedurende de looptijd de laagste in vergelijking met de andere hypotheekvormen.


Nadelen aflossingsvrije hypotheek

Bekijk de nadelen van de aflossingsvrije hypotheek >
 

Naast eventuele overwaarde op uw woning, geen vermogensgroei

Gedurende de looptijd wordt er alleen rente betaald.
Er zal niets aan kapitaal worden opgebouwd.
De enige vermogen verandering die kan gaan plaatsvinden, is de waarde van de woning.
 

Einde van de looptijd is de schuld volledig aanwezig

Omdat er alleen rente wordt betaald, en er geen kosten zijn voor het opbouwen van vermogen of aflossen van de hypotheek, zal de gehele hypotheekschuld aan het einde van de looptijd nog aanwezig zijn. Dit kan een risico zijn. 

Aan het einde van de looptijd is vaak het inkomen lager door pensionering.
De vraag is of u de hypotheeklasten met het lagere inkomen nog kan betalen.
Ook is er vaak geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
Na 30 jaar vervalt namelijk de termijn van de hypotheekrenteaftrek.
De hypotheeklasten zullen hierdoor aanzienlijk toenemen terwijl het inkomen door
pensionering is gedaald.

Zorg dat u zich goed  laat adviseren wat in uw situatie verstandig is om maximaal aan
aflossingsvrije hypotheek te nemen. Zo voorkomt u het risico dat in de toekomst
de hypotheeklasten niet meer betaalbaar voor u zijn.
 

Beperking van de maximale hypotheek                 

Geldverstrekkers verstrekken met het oog op het beperken van risico’s, maar een bepaald percentage van de waarde van de woning als aflossingsvrije hypotheek.
Dit percentage ligt door de verscherpte regelgeving per 01-08-2011 op 50% van de waarde van de woning. 

U zult bij de aankoop van de woning naast de aflossingsvrije hypotheek een aanvullende hypotheek dienen te nemen. 
Met deze aanvullende hypotheek zult u verplicht worden een vermogen op te bouwen ter aflossing van de hypotheek.
Als u naast de aflossingsvrije hypotheek geen aanvullende hypotheek af wilt sluiten zult u eigen vermogen dienen te gebruiken voor de aankoop van de woning.
 

Rekenvoorbeeld aflossingsvrije hypotheek

Bekijk rekenvoorbeeld > 

Er wordt een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 verstrekt met
een looptijd van 30 jaar.
De hypotheekrente staat vast voor 15 jaar tegen een rente van 6% per jaar.
Maandelijks wordt er € 1.000  aan hypotheekrente betaald.

Om het risico van overlijden af te dekken wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die € 100.000 uitkeert bij overlijden, maandelijkse premie bedraagt in dit voorbeeld € 15 per maand.
De belastingteruggave bedraagt in dit voorbeeld € 389.
 
Overzicht bij de start:
Rente                                                             € 1.000
Premie overlijdensrisicoverzekering              €      15
                                                                    _________+

Bruto last                                                       €  1.015
Belasting teruggave                                      €     389
                                                                    _________-

Netto last                                                       €     626
 
Na 15 jaar loopt de rentevaste periode af en de nieuwe rente bedraagt 5% voor opnieuw 15 jaar rentevast. Maandelijks wordt er nu € 833 aan hypotheekrente en € 15 voor de overlijdensrisicoverzekering betaald. 
De belastingteruggave bedraagt € 319.

Overzicht bij de nieuwe rentevaste periode:
Rente                                                             €   833
Premie overlijdensrisicoverzekering              €     15
                                                                    _________+

Bruto last                                                       €    848
Belasting teruggave                                      €     319
                                                                    _________-

Netto last                                                       €    530

Na 30 jaar loopt de hypotheek af en is de hypotheekschuld van € 200.000 nog volledig aanwezig.

 

Tabel Aflossngsvrije hypotheek

 Jaar 

 Hypotheek 
schuld
 Hypotheek 
rente
 Verzekering 
 
 Brutolast 
 
 Belasting 
 teruggave 

 Nettolast 
 

1

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

2

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

3

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

4

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

5

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

6

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

7

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

8

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

9

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

10

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

11

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

12

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

13

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

14

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

15

€ 200.000

€ 1.000

€    15

€ 1.015

€   389

€   626

16

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

17

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

18

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

19

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

20

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

21

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

22

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

23

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

24

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

25

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

26

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

27

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

28

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

29

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

30

€ 200.000

€   833

€    15

€   848

€   319

€   530

 
 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.