Hypotheek informatie » Woekerpolis

Woekerpolis

Een woekerpolis is een verzekering met zeer hoge kosten, waar op basis van beleggingen een kapitaal bij elkaar wordt verkregen.
Dit kapitaal wordt vaak gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.
In Nederland zijn er ongeveer 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten.

Of u een beleggingsverzekering heeft, kunt u nalezen in uw polis of kijken op de website van het KIFID.

Geschiedenis

Begin jaren 90 worden er door de verzekeraars beleggingspolissen verkocht.
Op deze manier zou u kunnen profiteren van de rendementen, die er met beleggen behaald kunnen worden. Deze verzekeringen worden gebruikt voor voornamelijk lijfrenteverzekeringen en hypotheekverzekeringen. Lees verder

Kosten van de verzekering

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek berekende dat de gemiddelde kosten
van de verzekering 40% zijn. Bij dermate hoge kosten is het niet reëel te verwachten dat u nog winst kan maken met de beleggingen.
Hierbij komen ook nog de slechte beursjaren van de afgelopen 10 jaar, waardoor het onmogelijk zal worden om het doelkapitaal van de levensverzekering te bereiken.
Hierdoor krijgt u te maken met een restant schuld op de hypotheek. Lees verder

Compensaties

Een groot aantal verzekeraars heeft met de Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim een akkoord gesloten over een maximum aan kosten, dat zij bij u in rekening zullen brengen.
Er is een maximum percentage afgesproken, dat op het rendement van de beleggingen in rekening mag worden gebracht. Lees verder

Tips en trucs


Vervangen van de woekerpolis bij een hypotheek kan veel geld opleveren. 

Ondanks dat de woekerpolis vaak is verpand aan de hypotheek, zijn er toch goede mogelijkheden om een beter alternatief te vinden voor de opbouw van het kapitaal ter aflossing van de hypotheek. Lees verder >

Banken gaan vaak akkoord, dat u deze woekerpolis vervangt door een ander alternatief, als u maar het kapitaal opbouwt binnen de afgesproken termijn.
Deze wijziging kan u vaak enige duizenden tot tienduizenden euro’s extra opleveren op de einddatum van de hypotheek.

Let op !
Als u de oude verzekering beëindigd zult u een formulier voor de afkoop van de verzekering ontvangen.
Teken deze niet als hierin een verklaring van vrijwaring in is opgenomen.
U verspeelt dan door ondertekening hiervan de rechten om te kunnen procederen tegen de maatschappij.

Laat u dus goed advisren of u de huidige beleggingsverzekering het beste kunt handhaven of laten vervangen door een ander alternatief.


Stuur een sluitingsbrief om verjaring van uw klacht te voorkomen

Als u een klacht heeft over een product en in aanmerking wilt komen voor een schadevergoeding, dan vereist de wet, dat u binnen een bepaalde termijn uw klacht kenbaar maakt bij de aanbieder van dat product. Lees verder >
 
De stuitingbrief is bedoeld om het mogelijk te maken, dat ook in de toekomst nog een klacht kan worden ingediend zonder dat deze is verjaart.
De wettelijke termijn gaat door de stuitingbrief opnieuw lopen.

In het algemeen bedraagt de verjaringstermijn voor rechten op schadevergoeding of compensatie vijf jaar. Bij een dwalingsvordering is deze termijn drie jaar.
Een verjaringstermijn gaat lopen, zodra u bekend bent geworden met de schade en de aansprakelijke veroorzaker van die schade.

Het wordt aangeraden de sluitingsbrief in alle gevallen op te sturen, ook indien u de polis heeft overgesloten, premievrij gemaakt of heeft afgekocht.
Hiermee voorkomt u, dat u later mogelijk geen claim meer heeft op uw verzekeraar,
ook al zou uw verzekeraar aansprakelijk zijn voor de door u geleden schade.
 

Internet adressen

Stichting woekerpolisclaim, waar u zich bij kan aansluiten om uw belangen te laten behartigen.

Stichting Verliespolis, waar u zich bij kan aansluiten om uw belangen te laten behartigen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tusen consumenten en financiële dienstverleners.
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM), houdt gedragtoezicht en controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.

 

Voor vragen en advies over de woekerpolis neem gerust contact op met onze online hypotheekadviseur. 
De adviseur kan u oa adviseren of het verstandig is de woekerpolis aan te houden of te vervangen voor ander product voor de aflossing van de hypotheek. 
 
 
 
 

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.