Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Successiewet » Schenken kinderen

Schenken kinderen

Als u aan uw kinderen schenkt zult u in principe schenkbelasting dienen te betalen.
U heeft echter wel recht op vrijstellingen als u aan uw kinderen schenkt.
 

Tarieven schenkbelasting

De percentages die af gedragen dienen te worden bij schenken aan de kinderen zijn: 

 

Waarde schenking
Schenkbelasting
 tussen € 0 en € 118.708
 
 10%
 € 118.708 en hoger
 
 20%
 

 

Vrijstellingen voor schenken

U heeft recht op een vrijstelling als u aan uw kinderen schenkt.
U mag per jaar € 5.030 per kind  (cijfers 2012).
Als u meer schenkt dan de vrijstelling zal het meerdere worden belast conform de tarieven schenkbelasting.
 

Rekenvoorbeeld
De heer Vriendelijk schenkt aan zijn dochter € 8.500 in 2012.
Omdat het bedrag € 3.470 hoger is dan de vrijstelling zal er over dit bedrag 10% moeten worden betaald aan schenkbelasting, namelijk € 347.

Naast het bedrag van € 5.030 per jaar per kind zijn er ook mogelijkheden voor een verhoogde vrijstelling en een extra verhoogde vrijstelling. 

 

Verhoogde vrijstelling

Als uw kind tussen de 18 en 35 jaar is dan mag u gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. 
U mag uw kind in 1 jaar maximaal € 24.144 belastingvrij schenken. 
U mag maar slechts 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling.
Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 35 jaar maar die een partner hebben die jonger is dan 35 jaar.


Extra verhoogde vrijstelling bij verwerving eigen woning of studie/opleiding

De eenmalig verhoogde vrijstelling van € 24.144 mag worden verhoogd tot € 50.300,
als het bedrag is geschonken:
  • Voor de verwerving van een eigen woning of voor kosten voor de eigen woning die uw kind daarna heeft gemaakt; of
  • Bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind, welke kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk  (deze vrijstelling laten we verder buiten beschouwing)
 
Als u voor 2010 al gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling dan kunt u nog gebruikmaken van de aanvullende vrijstelling van € 26.156 voor het verwerven van een eigen woning of voor kosten die daarna zijn gemaakt (niet voor een schenking ter aflossing eigenwoningschuld).
Dit is alleen mogelijk als uw kind of zijn partner nog geen 35 jaar.
Voor deze vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning.
 
Als u gebruik maakt van de extra verhoogde vrijstelling van € 50.300 dan kunt u het vrijgestelde bedrag in 1 jaar ook splitsen in € 24.144 gewone vrijstelling en € 26.156 vrijstelling voor de eigen woning.
 
Bekijk de voorwaarden extra vrijstelling >


Voorwaarden vrijstelling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld

U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 50.300 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • De schenking is vastgelegd in een notariële akte of een onderhandse akte, waarin de opschortende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking heeft gebruikt voor een van de volgende doelen:
  • Uw kind heeft een eigen woning gekocht
  • Uw kind heeft voor zijn eigen woning een recht van erfpacht, opstal of beklemming afgekocht
  • Uw kind heeft (een deel van) een eigenwoningschuld afgelost
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor de kosten die hierboven worden genoemd.

Voorwaarden vrijstelling voor kosten verbetering en onderhoud eigen woning

U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 50.300 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
 
  • De schenking is vastgelegd in een notariële akte, waarin de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking binnen 2 jaar gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning
  • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning.

.

Tips en trucs, schenken versus lenen

Het is echter de vraag, of het verstandig is gebruik te maken van de éénmalig verhoogde vrijstelling en deze in het huis te stoppen. 

Een zogenaamde ‘familiebanklening’ met een hoge rente geeft al snel méér fiscaal voordeel dan schenken met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling.
Bijkomend voordeel van een onderhandse familiebanklening is dat de hypotheektarieven bij de gewone bank vaak omlaag kunnen zodra er geen sprake meer is van een tophypotheek.

Hoe deze constructie werkt kunt u bekijken in het rekenvoorbeeld >


Mevrouw Vriendelijk leent € 50.000 aan haar zoon.
Op haar spaarrekening krijgt zij 2,5% rente. 
Haar zoon gebruikt het geld voor de aankoop van een huis.
Bij de bank zou haar zoon voor een rente vaste periode van 10 jaar 5,6% hypotheekrente moeten betalen.


Mevrouw Vriendelijk mag zonder fiscale consequenties 25% meer aan rente vragen dan de marktrente.
Zij mag daarom (1,25 x 5,6% =) 7% rente aan haar zoon vragen.
Haar zoon kan de rente van 7% aftrekken tegen 42%.
De constructie ziet er cijfermatig als volgt uit:
 
 
Mevrouw Vriendelijk  spaart bij de bank en zoon leent bij de bank
Mevrouw Vriendelijk leent haar zoon
Verschil
Mevrouw Vriendelijk ontvangt aan rente
€ 1.250
€ 3.500
€ 2.250
Zoon betaald netto (bruto) aan rente
€ 1.624 (€ 2.800)
€ 2.030 (€ 3.500)
€   406
 

 

Voordeel van de constructie is voor mevrouw Vriendelijk € 2.250.
Nadeel van de constructie is voor de zoon € 406.
Mevrouw Vriendelijk kan vervolgens € 406 per jaar schenken (binnen de vrijstelling van € 5.030) aan haar zoon om zijn nadeel te compenseren. 

Het voordeel van deze constructie is in dit voorbeeld € 1.844 (€ 2.250 - € 406) per jaar.

Als mevrouw Vriendelijk het bedrag van € 50.000 had geschonken, met  toepassing van de extra verhoogde vrijstelling voor het kopen van een huis, dan was het voordeel geweest dat er 10% schenk- dan wel erfbelasting op termijn wordt bespaard. 

De constructie van de familiebank is toch al na 2,7 jaar voordeliger in dit voorbeeld,
namelijk: 

10% besparing schenk- erfbelasting x € 50.000 = 2,7
                                   € 1.844
 
 
 
 
 
 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.