Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Inkomstenbelasting » Fiscale partner » Wie is fiscale partner

Wie is fiscale partner ?

Er zijn voorwaarden die bepalen of u wel of geen fiscaal partner bent van elkaar.

Door de niewe wetgeving zijn er situaties waarbij men denkt wel/niet fiscaal partner
te zijn maar dat dit niet blijkt te kloppen. Bekijk daarom goed de voorwaarden per groep. 


Gehuwden en geregistreerd partners

Gehuwden en geregistreerde partners zijn automatisch elkaar fiscale partner.
Als u duurzaam gescheiden leeft, bent u toch fiscale partners.
Dat blijft u totdat u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:
 • U hebt een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed
  ingediend bij de rechter en
 • U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in de
  gemeentelijke basisadministratie.


Voorbeeld
U bent op 1 maart gescheiden, maar heeft nog geen andere woonruimte.
Daarom staat u nog ingeschreven bij uw ex. U vindt een huis en vertrekt op 6 mei.
Op die datum laat u zich naar het nieuwe adres overschrijven.

U bent nu tot 6 mei fiscaal partner met uw ex.


Samenwoners

Als u ongetrouwd samenwoont en u allebei op hetzelfde adres bij de
gemeente staat ingeschreven, dan bent u fiscale partners als u aan 1
of meer van de volgende voorwaarden voldoet:
 
 • U hebt samen een notarieel samenlevingscontract, u moet allebei
  meerderjarig zijn
 • U hebt samen een kind
 • U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend
 • U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds
 • U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is
Als u samenwoonde met uw kind of met uw vader of moeder, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat u allebei 27 jaar of ouder was op 31 december 2010.

Uw fiscaal partnerschap begint op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en eindigt op het moment dat dat niet meer zo is.

Als u al voor 1 januari van het betreffende belastingjaar samen ingeschreven staat dan begint uw fiscaal partnerschap op 1 januari van het betreffende belastingjaar. 
Als u bijvoorbeeld in april van het betreffende het belastingjaar een notarieel samenlevingscontract tekent dan wordt u vanaf april fiscale partners. 

Als u het hele jaar samen ingeschreven staat op hetzelfde adres dan bent u het gehele
belastingjaar fiscale partners.
 

Overzicht wel of geen fiscale partners

 
Persoonlijke situatie
Wel / geen fiscale partners
U bent getrouwd
U bent fiscale partners.
U bent geregistreerd partner
U bent fiscale partners.
U woont samen en hebt een notarieel samenlevingscontract*
U bent fiscale partners.
U woont samen en hebt een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris hebt afgesloten. En u hebt samen geen kind, geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangemeld*
U bent geen fiscale partners.
U woont samen, maar hebt geen samenlevingscontract.
En u hebt samen geen kind, geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartners aangemeld*
U bent geen fiscale partners.
U woont samen en hebt samen een kind*
U bent fiscale partners.
U woont samen en hebt samen een eigen woning*
U bent fiscale partners.
U woont samen en bent pensioenpartners*
U bent fiscale partners.

*Als u samenwoont, moet u allebei op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven om fiscaal partners te kunnen zijn. 
 
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.