Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Inkomstenbelasting » Belastingvrijstelling opbouw vermogen » Kapitaalverzekering

Kapitaalverzekering

Als u al een kapitaalverzekering (niet zijnde een kapitaalverzekering eigen woning) in uw bezit heeft om vermogen op te bouwen dan kan het zijn dat de waarde van deze verzekering fiscaal is vrijgesteld.


Om te bepalen of uw verzekering fiscaal is vrijgesteld is de ingangsdatum van de verzekering en de vraag of er gedurende de looptijd wijzigingen zijn doorgevoerd van belang.
 
Er zijn 2 belangrijke periodes waar uw kapitaalverzekering onder kan vallen:

Kapitaalverzekering oud regime, gesloten voor 01-01-1992

De waarde van een kapitaalsverzekering valt in box 3 van de inkomstenbelasting.
Kapitaalsverzekeringen die afgesloten zijn voor 01-01-1992 hebben een extra vrijstelling in box 3 voor de opgebouwde waarde tot een bedrag van € 123.428.

Als de waarde van de verzekering de extra vrijstelling overschrijdt, dan wordt over het meerdere belasting geheven in box 3. Lees verder >
 

Belangrijke voorwaarden voor de vrijstelling

Vrijsteling kan verloren gaan als na 14-09-1999:
 • De duur van de verzekering is verlengd
 • Het verzekerd kapitaal is verhoogd
Gaat de extra vrijstelling verloren, dan wordt vanaf dat moment de volledige waarde van de verzekering belast in box 3. 


Overige voorwaarden voor een uitkering bij leven

Uitkering bij leven is vrijgesteld als er minimaal 12 jaar aaneengesloten premies zijn betaald en de hoogste premie niet meer bedraagt dan het:
 
 • vijfvoud van de laagste premie (1:5) bij een verstreken looptijd t/m 15 jaar
 • tienvoud van de laagste premie (1:10) bij een verstreken looptijd van
  16 t/m 20 jaar
 • vijftienvoud van de laagste premie (1:15)bij een verstreken looptijd van
  21 t/m 30 jaar
 • twintigvoud van de laagste premie (1:20 bij een verstreken looptijd van
  meer dan 30 jaar

Overige voorwaarden voor een uitkering bij overlijden

Uitkering bij overlijden is vrijgesteld bij:
 • overlijden voor de 72e verjaardag
 • overlijden na de 72e verjaardag, mits 12 jaar premie is betaald
 • overlijden na de 72e verjaardag, mits er uitsluitend een kapitaal bij overlijden is verzekerd en in totaal niet meer dan € 2.269 wordt uitgekeerd
Als bij een uitkering bij leven of bij overlijden niet wordt voldaan aan voorwaarden, dan wordt het gehele rendement belast in box 1 conform de saldomethode.

 

Saldomethode bij kapitaalverzekering

  
            U-V                                                                               
R =   _______    x S                                                   
             U                                                                  

R= Belastbaar deel van het behaalde rendement
U= Uitkering
V= Vrijstelling
S= Uitkering – betaalde premies
 


Rekenvoorbeeld >

De heer Vriendelijk heeft een kapitaalverzekering afgesloten in 1990.
De verzekering komt na 15 in 2005 tot uitkering.
De waarde van de verzekering is € 70.000.
Totaal is er aan premies € 48.000 betaald. De hoogste betaalde premie in een jaar is
€ 8.000 en de laagste betaalde premie in een jaar is € 1.000.

Omdat niet aan de voorwaarden “hoogste premie niet meer bedraagt dan het
vijfvoud van de laagste premie (1:5) bij een verstreken looptijd t/m 15 jaar”
is voldaan zal de saldomethode worden toegepast.
 
            € 70.000 - € 0
   R=   ______________x € 22.000
            € 70.000

In dit voorbeeld zal er € 22.000 opgegeven dienen te worden als belastbare uitkering uit een kapitaalverzekering. Hierover zal vervolgens in box 1 inkomstenbelasting betaald worden tegen een minimaal tarief van 33% en een maximum tarief van 52%.


Let op!

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor u uw bestaande kapitaalsverzekering wilt wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het verzekeren van een hoger bedrag bij overlijden, wijzigingen omdat u gaat verhuizen naar een nieuwe woning, echtscheiding, etc.

Een wijziging kan er voor zorgen dat u uw fiscale vrijstelling kan verliezen en dat u met een fiscale afrekening te maken krijgt. Zorg daarom dat u zich goed laat adviseren bij het wijzigen van uw verzekering. 
Als u een vragen heeft of als u advies wilt hebben, kunt u direct terecht bij onze online hypotheekadviseur.

Online hypotheekadviseur BUTTON
 

Kapitaalverzekering brede herwaardering, gesloten tussen
01-01-1992 en 01-01-2001

De waarde van een kapitaalsverzekering valt in box 3 van de inkomstenbelasting.

Kapitaalsverzekeringen die afgesloten zijn tussen 01-01-1992 en 14-09-1999 hebben een extra vrijstelling in box 3 voor de opgebouwde waarde tot
een bedrag van € 123.428.

Als de waarde van de verzekering de extra vrijstelling overschrijdt, dan wordt over het meerdere belasting geheven in box 3. Lees verder >


Iedere belastingplichtige kan gedurende zijn leven maximaal het totaal van de vrijstellingen belastingvrij ontvangen. 
Voor gehuwden, geregistreerd partners of ongehuwd samenwonenden geldt tweemaal de vrijstelling mits beide recht hebben op de uitkering.


Belangrijke voorwaarden voor de vrijstelling

Vrijsteling kan verloren gaan als na 14-09-1999:
 • De duur van de verzekering is verlengd
 • Het verzekerd kapitaal is verhoogd
Gaat de extra vrijstelling verloren, dan wordt vanaf dat moment de volledige waarde van de verzekering belast in box 3. Voor verzekeringen die afgesloten zijn na 14-09-1999 geldt in box 3 geen extra vrijstelling.
 

Overige voorwaarden voor een uitkering bij leven

Het rendement in de uitkering uit de verzekering wordt belast.
De uitkering is echter vrijgesteld als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 
 • Vrijstelling van € 28.134 bij een minimaal 15 jaar aaneengesloten premiebetaling waarbij de hoogste premiebetaling in een jaar niet meer dan 10 maal hoger is dan de laagste premie in een jaar.
 • Vrijstelling van € 95.294 bij een minimaal 20 jaar aaneengesloten premiebetaling waarbij de hoogste premiebetaling in een jaar niet meer dan 10 maal hoger is dan de laagste premie in een jaar.
De vrijstellingen van 15 en 20 jaar kunnen bij elkaar worden opgeteld tot € 123.428.
Als bij een uitkering bij leven niet wordt voldaan aan voorwaarden, dan wordt het gehele rendement belast in box 1 conform de saldomethode.
Bij tussentijdse uitkeringen vóórdat  aan de voorwaarden van de vrijstelling is voldaan, bijvoorbeeld wegens gedeeltelijke afkoop, komt de vrijstelling voor de toekomst te vervallen.
 

Overige voorwaarden bij een uitkering bij overlijden

Uitkering bij overlijden is vrijgesteld bij:
 • overlijden voor de 72e verjaardag
 • overlijden na de 72e verjaardag, mits 15 jaar aaneengesloten premie is betaald en waarbij de hoogste premiebetaling in een jaar niet meer dan 10 maal hoger is dan de laagste premie in een jaar
 • uitsluitend een kapitaal bij overlijden is verzekerd en in totaal niet meer dan 
  € 5.627 wordt uitgekeerd
 
Als bij een uitkering bij leven of bij overlijden niet wordt voldaan aan voorwaarden, dan wordt het gehele rendement belast in box 1 conform de saldomethode.
 

Saldomethode bij kapitaalverzekering

  
            U-V                                                                               
R =   _______    x S                                                   
             U                                                                  

R= Belastbaar deel van het behaalde rendement
U= Uitkering
V= Vrijstelling
S= Uitkering – betaalde premies
 

Bekijk rekenvoorbeeld >
De heer Vriendelijk heeft een Kapitaalverzekering afgesloten in 1995.
De verzekering wordt na 10 jaar beëindigd.
De waarde van de verzekering is € 50.000.
Totaal is er aan premies € 40.000 betaald.

Omdat niet aan de voorwaarden “minimaal 15 jaar aaneengesloten premiebetaling”
is voldaan zal de saldomethode worden toegepast.
 
            € 50.000 - € 0
   R=   ______________x € 10.000
            € 50.000

In dit voorbeeld zal er € 10.000 opgegeven dienen te worden als belastbare uitkering uit een kapitaalverzekering. Hierover zal vervolgens in box 1 inkomstenbelasting betaald worden tegen een minimaal tarief van 33% en een maximum tarief van 52%.


Let op!

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor u uw bestaande kapitaalsverzekering wilt wijzigen.
Denk bijvoorbeeld aan het verzekeren van een hoger bedrag bij overlijden, wijzigingen omdat u gaat verhuizen naar een nieuwe woning, echtscheiding, etc.

Een wijziging kan er voor zorgen dat u uw fiscale vrijstelling kan verliezen en dat u met een fiscale afrekening te maken krijgt.
Zorg daarom dat u zich goed laat adviseren bij het wijzigen van uw verzekering. 
Als u een vragen heeft of als u advies wilt hebben, kunt u direct terecht bij onze online hypotheekadviseur.

Online hypotheekadviseur BUTTON
 
 
 
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.