Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Inkomstenbelasting » Belastingvrijstelling opbouw vermogen » Bank sparen

Bank sparen

De bank spaarrekening moet voldoen aan de voorwaarden spaarrekening eigen woning en/of beleggingsrecht eigen woning.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan heeft u een fiscale vrijstelling voor de
waarde van de bankrekening.
Als u niet aan de voorwaarden heeft voldaan dan wordt de bankrekening belast
conform de saldomethode.

Fiscale vrijstelling

De waarde van de spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning zijn vrijgesteld voor de inkomstenbelasting in box 3.
Als aan de voorwaarden is voldaan en de rekening wordt gedeblokkeerd voor de uitkering dan zijn de fiscale vrijstelling als volgt: Lees verder >


Uitkering bij leven

  • € 157 000 bij een minimale duur van premiebetaling van 20 jaar aaneengesloten, binnen de bandbreedte 1:10,  per belastingplichtige
  • € 35.700 bij een minimale duur van premiebetaling van 15 jaar aaneengesloten, binnen de bandbreedte 1:10,  per belastingplichtige
De vrijstellingsbedragen zijn niet cumulatief.
De 20- jaarsvrijstelling wordt verminderd met het bedrag dat bij de 15- jaarsvrijstelling
is verbruikt. Tevens worden de vrijstellingen verminderd met eerdere uitkeringen van een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigenwoning.
Ook eerdere uitkeringen van vrijgestelde kapitaalverzekeringen uit de periode
01-01-1992 tot 01-01-2001 verminderen de vrijstellingen.

De genoemde vrijstellingsbedragen gelden per persoon.
Als gehuwden, geregistreerd partners of ongehuwd samenwonende beiden recht hebben op het tegoed op de rekening, mag de vrijstelling tweemaal worden gebruikt.
Voldoende is dan dat beide partners gezamenlijk rekeninghouders zijn.


Uitkering bij overlijden

  • € 157 000 per belastingplichtige, er is geen minimale premieduur. 

Bij een deblokkering van de rekening wegens het overlijden van de fiscale partner wordt de vrijstelling verhoogd met maximaal de vrijstelling van de overleden partner.
De langstlevende moet de rekening dan wel voortzetten als een spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning.

 

Belangrijke voorwaarden

Om voor de fiscale vrijstelling in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de gestelde voorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden: Lees verder >
  • De rekeninghouder heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld
  • Op afschrift is aangetekend dat de uitkering dient ter aflossing van de eigenwoningschuld
  • Er wordt ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de rekeninghouder of zijn partner, jaarlijks een bedrag naar de rekening overgemaakt waarbij het hoogste totaal van in een jaar overgemaakte bedragen niet meer bedraagt dan het tienvoud van het laagste totaal van in een jaar overgemaakte bedragen
  • De maximale duur is 30 jaar*
  • De overeenkomst geeft recht op een eenmalige deblokkering bij leven of overlijden
  • De spaarrekening is afgesloten bij een erkende bank, een beleggingsrecht is afgesloten bij een beleggingsinstelling.
* Bij een fiscale voortzetting dient de ingangsdatum van oorspronkelijke rekening aangehouden te worden voor de berekening van de periode van 30 jaar.
 
Wordt er één van deze voorwaarden overschreven, dan wordt de rekening geacht te zijn gedeblokkeerd. Dit heeft als gevolg dat het behaalde rendement volgens de saldomethode wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting en dat de rekening in box 3 gaat vallen.

Saldomethode bij spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning

Als de rekening niet aan de voorwaarden heeft voldaan wordt het rendement van de rekening belast. Lees verder >

Hiervoor wordt de volgende formule gehanteerd:
    
            U-V                                                                               
R =   _______    x S                                                   
             U                                                                  

R= Belastbaar deel van het behaalde rendement
U= Tegoed op de rekening
V= Vrijstelling
S= Tegoed – betaalde premies
 

Bekijk rekenvoorbeeld >
De heer Vriendelijk heeft een Spaarrekening eigen woning (SEW) afgesloten in 2010.
Hij heeft de rekening na 10 jaar beëindigd en heeft hierdoor niet voldaan aan de in de voorwaarden genoemde termijn van minimaal 15 jaar premiebetaling.
Het tegoed van de rekening is in 2020 € 15.000.
Totaal is er aan premies € 12.500 betaald.
   
          € 15.000 - € 0
   R=   ______________x € 2.500
            € 15.000

In dit voorbeeld zal er € 2.500 opgegeven dienen te worden als belastbare uitkering uit een Spaar rekening eigen woning (SEW). Hierover zal vervolgens in box 1 inkomstenbelasting betaald worden tegen een minimaal tarief van 33% en een maximum tarief van 52%.
 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.