Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Inkomstenbelasting » Belasting eigen woning » Inkomsten woning

Inkomsten van de eigen woning

De meest bekendste inkomsten van de eigenwoning is het eigenwoningforfait.
Naast deze inkomsten, die iedere huiseigenaar in Nederland heeft, kunnen er ook inkomsten zijn van het tijdelijk verhuren van de eigen woning alsmede een uitkering van een KEW/SEW/BEW.

Eigenwoningforfait

U moet voor uw eigen woning en bedrag bij uw inkomen tellen.
Dit is de WOZ  van de woning maal een vast percentage.
Voor het gedeelte van de WOZ-waarde tot een waarde van € 1.040.000 is het percentage vastgesteld op 0,60%. 
Voor het gedeelte van de WOZ-waarde boven € 1.040.000 is het percentage vastgesteld op 1,3% over het meerdere. Lees verder

Inkomsten tijdelijk verhuur

Indien u uw woning tijdelijk heeft verhuurd dient u 70% van de ontvangen huur op te geven als inkomsten.
Bij tijdelijke verhuur van uw eigen woning zijn er 2 situaties mogelijk:
 
  • Tijdelijke verhuur van uw hoofdverblijf
  • Tijdelijke verhuur van uw oude woning die te koop stond    Lees verder

Belastbare uitkering KEW / SEW / BEW

Als u een uitkering ontvangt van een kapitaalverzekering, spaarrekening en/of bellegingsrecht eigen woning dan kan deze uitkering belast worden.
Dit kan als de uitkering hoger is dan de vrijstelling die u heeft of als er niet aan de fiscale voorwaarden zijn voldaan.
Het behaalde rendement wordt dan belast conform de saldo methode.
Het belastbare rentebestanddeel geeft u op als zijnde inkomsten. Lees verder
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.