Hypotheek informatie » Stimulerende regelingen » NHG » Voorwaarden NHG

Voorwaarden NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen bepaald de normen en de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Deze voorwaarden kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De actuele voorwaarden kunt u hier downloaden.
Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden en normen.

Maximaal aflossingvrij

Het is toegestaan, dat een deel van de lening aflossingsvrij is.
Dit bedrag mag echter niet meer bedragen dan 50% van de waarde van de woning.
Het meerdere dient u op te bouwen om de hypotheek in te lossen.

Zie Hypotheekvormen voor de mogelijkheden van opbouwen van kapitaal.

Verplichte overlijdensrisicoverzekering

Er wordt een overlijdensrisico verplicht gesteld gedurende de periode, dat de hypotheek meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning.
Het meerdere dient te worden afgedekt d.m.v. een overlijdensrisicoverzekering.

BKR noteringen

Als u een notering in het BKR heeft dan kan het zijn, dat uw aanvraag voor een hypotheek met NHG wordt afgewezen. U kunt ondanks een BKR notering toch in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. Lees verder >

Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen A- of A1-registraties waarbij:
  • blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld; of
  • blijkens de opgave van het BKR de desbetreffende lening is afgelost; of
  • blijkens een verklaring van de desbetreffende geldgever de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.
Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen HY 2-, HY 3-, HY A2- of HY A3- registraties met een praktisch laatste aflosdatum in het BKR, indien de aanvrager schriftelijk kan aantonen dat deze registratie het gevolg is van een finale kwijting van de vordering door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen , zonder afkoop- of betalingsregeling.

Geen Nederlandse nationaliteit

Als u of uw partner niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit, dan kan het lastig worden om de hypotheek met NHG rond te krijgen. Lees verder >


U komt voor NHG in aanmerking bij:
  • de Nederlandse nationaliteit; of
  • de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of over de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein en blijkens een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker,
    waaruit blijkt dat sprake is van:
- het document “Duurzaam verblijf burgers van de Unie”, of
- een inschrijving in Nederland als burger van de Europese Unie; of
- een andere nationaliteit, blijkens een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
  afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker, 
  waaruit blijkt dat sprake is van:

  een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, of
  een vergunning voor langdurig ingezetenen, of
  een document “Duurzaam verblijf als gezinslid van een burger van de Unie”    , of
  een verblijfsvergunning voor een verblijfdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5
  van het Vreemdelingenbesluit.
 
Indien sprake is van meerdere aanvragers kan de medeaanvrager volstaan met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd indien:
 
  • één aanvrager volledig voldoet aan de Normen van de Nationale Hypotheek Garantie                             

en

  • het inkomen van de medeaanvrager niet benodigd is voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie.

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.