Hypotheek informatie » Woning kopen » Koop sluiten

Koop sluiten

Als de onderhandelingen succesvol zijn afgerond, worden de voorwaarden die zijn afgesproken vastgelegd in een koopovereenkomst. 
Hierin staan o.a. de datum waarop de eigendomsoverdracht zal gaan plaatsvinden, de afgesproken prijs, ontbindende voorwaarden, etc.

Voorlopig koopcontract

U en de verkopers tekenen de voorlopige koopovereenkomst.
De overeenkomst wordt “een voorlopig koopcontract” genoemd omdat je zonder opgaaf van reden en kosten deze binnen drie dagen kunt ontbinden.
Na deze 3 dagen is het contract definitief.
De termijn van drie dagen is een wettelijk minimum.
De koper en de verkoper kunnen in overleg een langere bedenktijd afspreken.
Als u een woning heeft gekocht op een openbare veiling in de aanwezigheid van een notaris heeft u geen recht op de drie dagen bedenktijd.

Onbindende voorwaarden

Zorg ervoor dat u in het koopcontract ontbindende voorwaarden laat opnemen.
In de gevallen die in die voorwaarden staan omschreven kunt u als koper nog onder de koop uit.  

Belangrijke ontbindende voorwaarden omop te nemen in het koopcontract zijn:


Rondkrijgen van de financiering

Komt de financiering niet rond voor een bepaalde datum, dan kunt u van de koop afzien zonder kosten.


Niet in aanmerking komen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als u geen lening met NHG krijgt, zal u o.a. te maken met een hogere hypotheekrente bij de geldverstrekker en komt u niet in aanmerking voor subsidies. 
Als u alleen het huis wilt kopen met de voordelen van NHG, dan kunt u van de koop afzien zonder kosten als de NHG niet door gaat.


Uitkomst bouwkundige keuring

Als koper heeft u te maken met een onderzoeksplicht. 
Met name bij de oudere woningen wilt u er zeker van zijn dat het huis in de staat verkeert zoals u die verwacht. 
Het opnemen van een voorbehoud bouwtechnische keuring is daarom zeer aan te bevelen.
De afspraak hierbij kan zijn dat de koop zonder kosten ontbonden wordt als het herstel van de gevonden gebreken boven een bepaald bedrag uitkomen.


Voorbehoud verkoop woning koper

Als u als koper ook zelf een huis te verkopen heeft wilt u natuurlijk niet het risico lopen dat u straks met 2 huizen blijft zitten omdat de oude woning niet verkocht kan worden. Als u dit voorbehoud opneemt, dan kunt u als uw oude woning niet voor een afgesproken datum, de koop zonder kosten ontbinden.


Voorbehoud verkrijgen woonvergunning

In sommige gemeenten is het zo dat – onder een bepaalde verkoopprijs – een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd. Als u deze vergunning niet krijgt kunt u de koop onder kosten ontbinden.


Als uw bedenktijd is verstreken en er geen ontbindende voorwaarde meer van kracht is kunt u niet meer kosteloos onder de verkoop uit. 
U zult een boete dienen te betalen aan de verkoper. 
De hoogte van de boete staat vermeld in het koopcontract en zal vaak 10% van de koop- of aanneemsom bedragen.
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.