Hypotheek informatie » Woning kopen » Financiele mogelijkheden

Financiële mogelijkheden

Als u op zoek gaat naar een koopwoning dan is het op voorhand verstandig om te  onderzoeken wat de maximale hypotheek is die u kunt krijgen en wat de maandelijkse lasten zijn als u een woning gaat kopen. 

Als u ter indicatie wilt weten wat de maximale hypotheek zal zijn, dan kunt u deze direct bereken.
                                                                                                                                                                                   

Als u exact wilt weten hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt en wat de maandelijkse kosten van de hypotheek zullen zijn,
dan kunt u direct terecht bij onze online hypotheekadviseur.
                                                                                                                                                                                    
 
 
Het bedrag dat u per maand uitgeeft aan wonen zal uit meer bestaan dan de rente en de aflossing van de hypotheek.
U betaalt ook voor een opstal- en inboedelverzekering, gas, water, elektra, gemeentelijke en waterschapsbelasting

Opstal- en inboedelverzekering

Om uw huis en uw inboedel te beschermen tegen brand, waterschade en diefstal sluit u een opstal- en inboedelverzekering. De hoogte van de premies zullen per woning verschillen.
De premies kunt u op de websites van de verschillende verzekeringsmaatschappijen bereken en liggen op ongeveer € 25 per maand.

Gas, water en elektra

De maandelijks lasten van gas, water en elektra hangen natuurlijk af van het verbruik.
Als u alleen woont zult u natuurlijk minder verbruiken dan wanneer u met een gezin in de woning woont. Wat ook een grote rol speelt bij het verbruik is of uw woning energiezuinig is. Lees verder >
Sinds 1 januari 2008 is het verplicht voor huiseigenaren die een woning gaan verkopen of verhuren een energielabel te laten opstellen.
Zo weet u als koper precies of de woning energiezuinig is.
Meer informatie over het energielabel kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
 
Om een inschatting te krijgen wat de maandelijkse lasten zullen worden voor gas, water en elektra kunt u de website van het NIBUD raadplegen.

Gemeentelijke en waterschaplasten

Iedere woningbezitter krijgt jaarlijks te maken met gemeentelijke lasten en kosten van het waterschap. 
Voorbeelden van gemeentelijke lasten zijn:
  • onroerendezaakbelasting
  • riool- en afvalstoffenheffing
  • bouwleges  

Per gemeente verschillen de kosten die u hiervoor kwijt bent. Lees verder > 


Bereken uw gemeentelijke lasten. 

Ook van de waterschappen krijgt u jaarlijks een aanslag Waterschappen heffen belasting om hun taken uit te kunnen oefenen. U krijgt hiervoor een aanslag van uw waterschap. Voor huiseigenaren bestaat deze uit:
  • Zuiveringsheffing,  wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater.
  • Watersysteemheffing ingezetenen. voor onderhoud aan bijvoorbeeld beken en sloten. 
  • Watersysteemheffing eigenaren, afhankelijk WOZ-waarde. 
 
De hoogte van de waterschapslasten verschilt per gemeente.
Zie prijzenlijst waterschappen 2011.
 
 
 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.