Hypotheek informatie » Hypotheek en belasting » Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Als u in Nederland woont of vanuit Nederland inkomen hebt dient u an de Nederlandse
overheid belastingte betalen over uw inkomen.

Er bestaan voor de inkomstenbelasting 3 categorieën belastbaar inkomen: 

Box 1 werk en woning
Box 2 aanmerkelijk belang
Box 3 sparen en beleggen. 


Elke box heeft een ander tarief. De overheid kan de tarieven elk jaar wijzigen.
Voor de hypotheek concentreren wij op box 1 waar het inkomen van het werk en
van de eigen woning worden belast. 
Belangrijke onderwerpen die behandeld worden zijn:

Belasting eigen woning

De eigen woning valt voor de inkomstenbelasting in box 1.
De inkomsten van de eigen woning en de op de inkomsten drukkende kosten van de eigen woning worden met elkaar verrekend.
Vaak zullen de inkomsten uit de eigen woning lager zijn dan de kosten, u heeft dan een negatief inkomen uit de eigen woning en dit kan ervoor zorgen dat u een teruggave van inkomstenbelasting ontvangt.

Onderwerpen die behandeld zullen worden bij de belastingaftrek en de eigen woning:

Hypotheekrenteaftrek
Overige aftrekbare kosten
Bijleenregeling
Eigenwoningforfait                        
 
Lees verder

Belastingvrijstelling opbouw vermoegen

Als u vermogen heeft moet u hierover belasting betalen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Bij het opbouwen van vermogen d.m.v. een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en/of een bankspaarproduct heeft u vandaag de dag de mogelijkheid om vermogen op te bouwen zonder dat u hierover belasting dient te betalen in box 3. Lees verder

Fiscale partners

In de belastingwet is het begrip fiscale partner opgenomen.
Dit begrip speelt een grote rol bij o.a. het aftrekken van de hypotheekrente.

Fiscale partners kunnen voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting. Lees verder

 

Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting en de hypotheek

Om inzicht te geven hoe een hypotheek van invloed is op de berekening van de inkomstenbelasting kunt u onderstaande rekenvoorbeeld bekijken.
Bekijk rekenvoorbeeld > 


De belasting van de eigen woning vindt plaats in box 1 van de inkomstenbelasting.
De opbrengsten en kosten van een de eigen woning worden met elkaar verrekend.
Als de inkomsten uit de eigen woning meer bedragen dan de kosten dan worden de inkomsten op nihil gezet.

Vaak zullen de inkomsten uit de eigen woning lager zijn dan de kosten, u heeft dan een negatief inkomen uit de eigen woning en dit kan ervoor zorgen dat u een teruggave van inkomstenbelasting ontvangt.

Hier volgt een rekenvoorbeeld hoe de eigen woning belast wordt in de inkomstenbelasting.
De inkomsten in box 1 worden belast tegen het progressieve tarief die maximaal 52% kan bedragen.

Naast box 1 is er ook een box 2 en box 3.

Bij de aangifte van de inkomstenbelasting worden de inkomsten en kosten van alle 3 boxen bij elkaar opgeteld en wordt er bepaald hoeveel belasting er betaald dient te worden.


Voorbeeld
De heer Vriendelijk, 40 jaar, is alleenstaand en heeft over 2010 een bruto jaarloon van € 36.800.Hij heeft een koopwoning met een WOZ waarde van € 150.000 en een hypotheek van € 160.000 waarvoor hij 5% aan hypotheekrente betaald, dit is € 8.000 per jaar. Hij heeft een vermogen op een spaarrekening staan waarvan € 40.000 boven de vrijstelling komt en dus belast zal worden.


Aangifte inkomstenbelasting met hypotheekrenteaftrek

 

   

  Belasting

Box 1

   

Loon

 € 36.825

 

Eigenwoning*

Inkomen eigen woning

-          Eigen woonforfait

Kosten eigen woning

-          Hypotheekrente   

-€  7.175

 

              €     825


            - €  8.000

 

Totaal box 1

 € 29.650

                                         € 10.888

     

Box 2

   

Geen inkomsten

   
     

Box 3

 € 40.000

                                         €     231

Totaal van de 3 boxen

 

                                         € 11.119

Heffingskortingen

 

                                       - €   3.476

     

Totaal inkomstenbelasting

 

                                         €   7.643

Afgedragen door de werkgever

 

                                         € 10.434

     

Teruggave

 

                                          €  2.791

 

* Niet de gehele hypotheekrente kan worden verrekend met de inkomstenbelasting, alleen het saldo van de eigenwoning kan worden verrekend.  Het saldo van de eigen woning wordt berekend aan de hand van de inkomsten en uitgaven.

 

Aangifte inkomstenbelasting zonder hypotheekrenteaftrek

 

 

 

  Belasting

Box 1

 

 

Loon

 € 36.825

 

 

 

 

Totaal box 1

 € 36.825 

                                        €  13.900

 

 

 

Box 2

 

 

Geen inkomsten

 

 

 

 

 

Box 3

 € 40.000

                                        €      231     

 

 

 

Totaal van de 3 boxen

 

                                         € 14.131

Heffingskortingen

 

                                       - €   3.476

 

 

 

Totaal inkomstenbelasting

 

                                         € 10.665

Afgedragen door de werkgever

 

                                         € 10.434

 

 

 

Te betalen

 

                                          €    231

 
 
 
 

                                               

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.