Hypotheek informatie » Stimulerende regelingen » NHG » Voordelen NHG

Voordelen NHG

Het afsluiten van een hypotheek met NHG biedt u vele voordelen.
U ontvangt een flinke korting op de hypotheekrente, er zijn faciliteiten bij betalingsproblemen, er is een bescherming tegen een restantschuld, door gebruik te maken van NHG heeft u wellicht een kans op het verkrijgen van subsidies en u weet dat verantwoord leent.

Korting op de hypotheekrente

Wanneer u een hypotheek met NHG kan afsluiten, betaald u aan hypotheekrente aanzienlijk minder, dan wanneer u geen NHG heeft bij de hypotheek.
Dit verschil in rentepercentage kan oplopen tot soms wel 0,8%. 
Dit betekent elk jaar honderden tot duizenden euro's voordeel.

Woonlastenfaciliteit bij (tijdelijke) betalingsproblemen

De Woonlastenfaciliteit is een overbruggingsfaciliteit in de vorm van een aanvullende borgtocht voor geldgevers in het gaval, dat er een betalingsachterstand ontstaat als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van de partner.

Met behulp van de Woonlastenfaciliteit kunt u in overleg met uw geldverstrekker naar draagkracht uw hypotheeklasten blijven betalen. Het gedeelte, dat u niet kunt betalen wordt als achterstand bovenop uw NHG-lening bijgeschreven tot maximaal 9% van de hoofdsom van de NHG-lening.
Door u meer tijd te geven om een betalingsprobleem op te lossen, wordt beoogd een eventuele gedwongen verkoop te voorkomen en ervoor te zorgen, dat u in uw woning kunt blijven wonen.

Bescherming tegen een restantschuld

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn, dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag, dat u nog moet terugbetalen.
Er ontstaat dan een restantschuld. 

Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker.
Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld, omdat het inkomen is gedaald of een van beide inkomens is weggevallen bij:
 
  • arbeidsongeschiktheid
  • werkloosheid
  • scheiding
  • overlijden

kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen.
Voorwaarde hiervoor is, dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Verantwoord lenen

NHG is mogelijk als je voldoet aan de inkomensnormen, zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed.
Op deze manier weet u zeker, dat er nooit teveel wordt geleend.
Bij een normaal uitgavenpatroon houdt u altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven.

Mogelijkheden van subsidies

Als u een hypotheek met  NHG heeft behoren eventuele aanvullende subsidieregelingen tot de mogelijkheden.

 

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.