Hypotheek informatie » Woekerpolis » Compensaties » Bezwaar maken

Bezwaar maken

Als u niet tevreden bent met de compensatie die geboden wordt of als u helemaal geen compensatie ontvangt voor uw woekerpolis, dan kunt u bezwaar maken.

Procedure via het Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

U dient eerst uw klacht aan de verzekeraar kenbaar te maken en vragen om uw klacht op te lossen.
Als u niet tevreden bent met het antwoord van de verzekeraar, kunt u uw klacht kenbaar maken aan het Kifid.
De verzekeraar dient wel aangesloten te zijn bij het KIFID.

Uw zaak zal in eerste instantie aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening worden voorgelegd. Deze start, aan de hand van de door u geleverde informatie, een onderzoek.
Na een hoor en wederhoor procedure stelt de Ombudsman Financiële Dienstverlening zijn oordeel over het geschil aan beide partijen voor.

Het oordeel van de Ombudsman Financiële Dienstverlening is niet bindend.
Dat betekent, dat de financiële dienstverlener en de consument niet gebonden zijn aan het oordeel.
Als de consument zich hierin niet kan vinden, dan kan deze het geschil vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.
Voor de werkzaamheden van de Ombudsman Financiële Dienstverlening wordt geen vergoeding in rekening gebracht.

De uitspraak van de Geschillencommissie is (meestal) een bindend advies.
Dit betekent, dat de partijen die een geschil aan de Geschillencommissie voorleggen, aan de uitspraak van de Geschillencommissie zijn gebonden.

Als de uitspraak bijvoorbeeld luidt, dat de consument schadeloos moet worden gesteld, is de financiële dienstverlener verplicht u schadeloos te stellen.
Als de uitspraak luidt, dat de consument geen recht heeft op schadevergoeding, dan is ook deze uitspraak bindend.
 
Veel bij Kifid aangesloten financiële dienstverleners hebben bepaald, dat zij uitspraken van de Geschillencommissie, als bindend advies aanvaarden. In het geval van een geschil met een van deze dienstverleners, behandelt de Geschillencommissie een klacht alleen als ook de consument verklaart de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.

Er zijn financiële dienstverleners, die niet vooraf hebben verklaard, dat zij de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend aanvaarden.
In dat geval kunnen de dienstverlener en de consument kiezen voor een bindende of een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie

Indien consumenten en financiële dienstverleners, die zijn aangesloten bij Kifid, het niet eens zijn met de bindende beslissing van de Geschillencommissie, dan bestaat de mogelijkheid om alsnog beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep.

Dit is echter alleen mogelijk als het belang van het geschil ten minste € 25.000,- bedraagt.

Procedure bij de rechtbank

U kunt er ook voor kiezen om een advocaat in te schakelen voor een procedure bij de rechtbank. Deze procedure zal kostbaarder zijn, dan de procedure bij het Kifit.

Als u echter een grote schade heeft geleden, dan kan het toch zinvol zijn een procedure te starten via de rechtbank.
Wellicht kunt u met meerdere gedupeerden, die dezelfde woekerpolis als u hebben, een gezamenlijke procedure starten om zo de kosten van de procedure te verdelen.

 

 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.