Hypotheek informatie » Woekerpolis » Compensaties » Mogelijkheden met een compensatie

Mogelijkheden met een compensatieregelingen

Er zijn 4 mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. 

Ongewijzigd voortzetten van de verzekering

U bent tevreden met wat de verzekeraar aan u compenseert voor een deel van de ingehouden kosten. U ontvangt deze compensatie pas op de einddatum van uw verzekering. De verzekering blijft gewoon doorlopen en op de einddatum keert uw verzekeraar de waarde van de beleggingsverzekering uit.
Het bedrag, dat is opgebouwd zal in de meeste gevallen lager uitkomen, dan het doelkapitaal  bij de start van de verzekering.
Als de verzekering als doel had de hypotheek af te lossen, dan kunt u te maken krijgen met een restant schuld op de hypotheek.

Premievrij maken van de verzekering

Premievrij maken betekent, dat u de premiebetaling voor uw beleggingsverzekering stopzet. Dit heeft gevolgen voor de waarde op de einddatum van de beleggingsverzekering en dit kan ook gevolgen hebben voor de afgesproken verzekeringsdekkingen bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
Vaak wordt de uitkering na overlijden aangepast en komen eventuele aanvullende risicodekkingen te vervallen.

Het premievrij maken, zal ook gevolgen hebben voor de in het kader van de compensatieregeling berekende vergoeding en kan, afhankelijk van de verzekering, ook fiscale gevolgen hebben.
U ontvangt de compensatie op einddatum als de verzekering afloopt. .
Laat u goed adviseren wat de consequenties voor u kunnen zijn, als u de woekerpolis premievrij maakt.

Over sluiten van de verzekering

Als u niet tevreden bent met uw beleggingsverzekering dan kunt u een nieuw product nemen die zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen en doelen en bij de risico’s,
die u wilt lopen. Als u minder risico’s zou willen lopen, zou u bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een spaarproduct.

U geeft de verzekeraar van uw woekerpolis de opdracht om de waarde van de beleggingsverzekering, inclusief de compensatie, over te maken naar het nieuwe product. De verzekeraar zal van de waarde van de beleggingsverzekering, alle eerste kosten, die nog niet zijn verrekend, in mindering brengen.

De bedoeling van het over sluiten naar een nieuw product is, dat u lagere kosten gaat betalen, dan wanneer u bij uw huidige verzekering blijft.
Het gevolg hiervan is, dat u op de einddatum meer zult opbouwen, dan u zou kunnen bij het voortzetten van de woekerpolis.
Bij het over sluiten van de verzekering kan u te maken krijgen met fiscale regelgeving.
Laat u daarom goed adviseren en begeleiden bij het over sluiten van de woekerpolis.

Afkopen van de verzekering

U beëindigt de verzekering en u laat de verzekeraar de afkoopwaarde van de woekerpolis aan u uitkeren.
De afkoopwaarde is vaak lager, dan de werkelijke waarde van de verzekering. 
De verzekeraar zal van de waarde van de beleggingsverzekering alle eerste kosten, die nog niet zijn verrekend, in mindering brengen.

U moet aan de verzekeraar vragen om de compensatie, waar u recht op hebt, direct aan u te voldoen. Afhankelijk van de verzekering kan het afkopen van de woekerpolis ook fiscale gevolgen hebben.
Laat u goed adviseren, wat de consequenties voor u kunnen zijn als u de woekerpolis afkoopt.


Voor vragen over de compensaties en of het verstandig is de woekerpolis te handhaven of te wijzigen, kunt u direct in gesprek met onze online hypotheekadviseur.
 
Online hypotheekadviseur BUTTON
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.