Hypotheek informatie » Verzekering » Arbeidsongeschiktheids- verzekering

Arbeidsongeschiktsverzekering

Als u arbeidsongeschikt wordt zal uw inkomen vaak dalen als gevolg hiervan.
Er zijn verzekeringen die u tegen dit risico van arbeidsongeschiktheid beschermen.

Verzekeren van uw inkomen

U kunt ervoor kiezen uw inkomen (deels) te verzekeren met als doel als u arbeidsongeschikt wordt dat uw met het inkomen gelijk blijft. Hierdoor zult u de hypotheeklasten en andere vaste lasten kunnen blijven betalen.
Vooral ondernemers kiezen voor deze verzekeringsvorm omdat zij geen recht hebben op wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Verzekeren van uw woonlasten

U kunt er voor kiezen om uw vaste woonlasten te verzekeren indien u arbeidsongeschikt wordt.
De vaste lasten zoals de hypotheekrente, aflossing op de hypotheek, verzekeringen, gas, water en licht en de kosten van de Vereniging van eigenaren kunt u verzekeren.
Zo kunt u, ondanks dat u arbeidsongeschiktheid bent geworden en het inkomen is gedaald, toch uw vaste lasten blijven betalen.
 

Als u in loondienst bent zult u door uw werkgever twee jaar worden doorbetaald.
Uw werkgever mag in deze twee jaar maximaal 170% uitkeren van het laatst verdiende loon. In een aantal gevallen wordt het loon niet door de werkgever doorbetaald, maar wordt er een uitkering krachtens de Ziektewet ontvangen.
Voorbeelden wanneer dit kan spelen:
 
- Tijdelijk dienstverband
- Uitzendkrachten, thuiswerkers en oproepkrachten
- Ziekte als gevolg zwangerschap (uitbetaling 100%)
- Zieke werklozen
- Zelfstandigen (d.m.v. afsluiten vrijwillige Ziektewetverzekering)
 
Na twee jaar kunt u in aanmerking komen voor een uitkering via
“De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen” (WIA).
Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage, uw arbeidsverleden en uw inkomen wordt bepaald hoe lang en hoeveel uw uitkering zal bedragen. 

De uitkering is maximaal 75% van het laatstverdiende loon.
Het laatstverdiende loon wordt beperkt tot een maximaal dagloon, die op jaarbasis is vastgesteld op € 49.297,68 voor 2011.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit zorg dan dat u goed op de hoogte bent hoe hoog uw inkomen zal zijn wanneer u arbeidsongeschiktheid zal worden.
 

Fiscale aftrekbaarheid

De premis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Indien u de premies aftrekt van de inkomstenbelasting zal de uitkering van de verzekering belast worden met inkomstenbelasting.
Als de premies niet fiscaal worden opgegeven dan is e uitkering van de verzekering onbelast.
 
 
 
 
 

Spreek nu een adviseurSpreek nu een adviseur

Actuele Hypotheekrente

Het hypotheekrente overzicht geeft een goed beeld van de huidige rente standen bij de verschillende geldverstrekkers.

Bereken maximale hypotheek

Bent u benieuwd hoeveel uw maximale hypotheek bedraagt? Bekijk onze rekentool.

Uw maandlast en de hypotheek

Bereken welke hypotheek en woning past bij de door u gewenste netto maandlast.